Pułapka na frankowiczów ubiegających się o wakacje kredytowe?

Pułapka na frankowiczów ubiegających się o wakacje kredytowe? 679 480 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Odroczenie terminu spłaty rat kredytu frankowego – niebezpieczeństwa – praktyczna informacja.

Ostatnimi czasy banki, które udzieliły tzw. kredytów frankowych występują do kredytobiorców z ofertami zmiany umów. Niekiedy banki proponują częściowe umorzenie odsetek pod warunkiem podpisania porozumienia i dokonania częściowej, szybszej spłaty części niewymagalnych jeszcze rat. Warunkiem skorzystania z oferty jest złożenie oświadczenia o uznaniu dalszej części niespłaconego kredytu, czyli również zakceptowaniu warunków udzielenia kredytu.

Podpisanie takiego oświadczenia zamyka drogę do dochodzenia roszczeń przeciwko bankowi !

Biorąc pod uwagę, że w świetle orzecznictwa TSUE i sądów krajowych banki znajdują się w bardzo niekorzystnej sytuacji prawnej jest możliwe, że takie propozycje banki złożą kredytobiorcom składającym wniosek o odroczenie spłaty rat kredytu z powodu pandemii.

Dlatego przed podpisaniem jakiegokolwiek oświadczenia, porozumienia, ugody lub innego dokumentu przedstawionego przez bank sugeruję skonsultowanie treści dokumentu z prawnikiem.

Źródło zdjęcia: Pixabay