Rozwód z winy obojga małżonków a naprawienie szkody za znęcanie się

Rozwód z winy obojga małżonków a naprawienie szkody za znęcanie się 639 480 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Rozwód z winy obojga małżonków a naprawienie szkody za znęcanie.

W razie rozwiązania małżeństwa przez Sąd z orzeczeniem winy obu stron, jest możliwe domaganie się  przez pokrzywdzonego małżonka naprawienia szkody za stosowanie przemocy w rodzinie przez drugiego małżonka. W tej materii wypowiedział się m.in. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 30 stycznia 2018 r. IV KK 477/17.
Orzeczenie rozwodu z winy obojga małżonków nie wyklucza możliwości uznania, że doszło do przestępstwa z art. 207 § 1 k.k. (znęcanie się). Jeśli do rozwodu doszło z winy obu stron to małżonek pokrzywdzony znęcaniem może dochodzić od drugiego małżonka naprawienia szkody. Naprawienie szkody jest wynagrodzeniem małżonkowi krzywdy wywołanej znęcaniem się przez drugiego małżonka.  Naprawienia szkody można dochodzić w postępowaniu karnym. Oczywiście przed sądem pokrzywdzony małżonek powinien wykazać, że drugi małżonek dopuścił się czynu karalnego w postaci znęcania.

Projektowane są też zmiany kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku osoby stosującej przemoc w rodzinie będzie można zastosować uproszczoną i przyspieszoną procedurę mająca na celu nakazanie opuszczenia mieszkania. O tym w kolejnym wpisie na naszym blogu.

Źródło zdjęcia: Pixabay