Jak sprawdzić czy odszkodowanie z OC sprawcy jest zaniżone

Jak sprawdzić czy odszkodowanie z OC sprawcy jest zaniżone 720 480 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy?

Z dostępnych statystyk wynika, że przeważająca większość odszkodowań za szkody komunikacyjne z OC sprawcy jest znacznie zaniżona.Ubezpieczyciele stosują różne metody aby zaniżyć należne poszkodowanemu odszkodowanie z OC sprawcy. Przykładowo w wykonanym przez ubezpieczyciela kosztorysie stanowiącym podstawę wypłaty odszkodowania ubezpieczyciel wskazuje znacznie tańsze części nieoryginalne. Niektórych części zamiennych niezbędnych do wykonania naprawy pojazdu ubezpieczyciel w ogóle nie umieszcza w kosztorysie. Ubezpieczyciele zaniżają koszty naprawy poprzez wskazanie tzw. roboczogodzin nie w obowiązującej na rynku stawce, ale w jej ułamku. Czas wyznaczony przez ubezpieczyciela może być bezzasadnie zaniżony, w kosztorysie może też zostać dokonane potrącenie wartości części, czyli tzw. amortyzacja. Niekiedy ubezpieczyciel stosuje „rabat” udzielany samemu sobie od wartości odszkodowania z OC sprawcy. Częste są również praktyki polegające na tym, że ubezpieczyciel kontaktuje się z poszkodowanym oferując mu szybkie rozliczenie szkody.

Jakie są praktyki ubezpieczycieli ?

Takie szybkie rozliczenie jest jednak uwarunkowane podpisaniem dokumentów przesłanych przez ubezpieczyciela. Takimi dokumentami mogą być np. „kosztorys ugodowy” czy ugoda zawierającej zrzeczenie dalszych roszczeń. Podpisanie takich dokumentów powoduje niemożność dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość dobrowolnie wypłaconej przez ubezpieczyciela kwoty.

Z praktyki naszej Kancelarii wiemy, że zaniżenie odszkodowania z OC sprawcy na etapie postępowania likwidacyjnego jest standardowym działaniem ubezpieczycieli.  Jedyną drogą do uzyskania pełnej rekompensaty szkody jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

W postępowaniu sądowym nasza Kancelaria uzyskuje realne odszkodowanie za szkodę z OC sprawcy.  Wysokość wywalczonego przez nas odszkodowania jest adekwatna do wysokości poniesionego uszczerbku. Zazwyczaj kwota uzyskanego odszkodowania jest o co najmniej 40 % wyższa od kwoty zaproponowanej i wypłaconej przez ubezpieczyciela. Rekordowa wysokość uzyskanego przez nas odszkodowania stanowiła 24 krotność sumy wypłaconej przez ubezpieczyciela w postępowaniu likwidacyjnym.

Współpracujemy z rzeczoznawcami samochodowymi, biegłymi sądowymi w tym biegłymi specjalizującymi się w rekonstrukcji przebiegu zdarzenia.

Jeśli poniosłeś szkodę, za którą odpowiada sprawca kolizji drogowej (tzw. odszkodowanie z OC sprawcy) prześlij do nas kosztorys wykonany przez ubezpieczyciela. Po jego analizie zaproponujemy możliwe rozwiązania. W przypadku powierzenia nam prowadzenia sprawy z OC sprawcy zlecimy  biegłemu sądowemu sporządzenie kosztorysu określającego rzeczywistą wysokość szkody , skierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego i będziemy reprezentować Cię w postępowaniu sądowym aż do wydania prawomocnego wyroku i zapłaty odszkodowania.

Źródło zdjęcia: Pixabay