Umowa kredytowa z WIBOR a obowiązek informacyjny

Umowa kredytowa z WIBOR a obowiązek informacyjny 1024 682 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Poza opisywanym na łamach bloga problemem związanym z brakiem obiektywnego charakteru stawki WIBOR https://adwokatgabrysiak.pl/umowa-kredytowa-z-wibor-a-obowiazek-informacyjny/https://adwokatgabrysiak.pl/jak-ustalany-jest-wibor-dlaczego-kredytobiorcy-moga-go-kwestionowac/umowy kredytowe, które posługują się tym wskaźnikiem często w bardzo skromny sposób informują kredytobiorcę o charakterze ich zobowiązania. Banki zazwyczaj przedstawiają informację o ryzyku zmiennego oprocentowania posiłkując się symulacjami, w których oprocentowanie wzrosło minimalnie – np. mniej niż w ostatnich latach w związku z pandemią.

Kredyt z WIBOR

Kredytobiorca musi mieć świadomość, na czym polega ryzyko wzrostu oprocentowania. Bank nie partycypuje w żadnym zakresie w tym ryzyku. Często spotykanym zjawiskiem zaś w umowach kredytu jest odesłanie w zakresie informacji o WIBOR do strony internetowej administratora tego wskaźnika czyli GPW Benchmark sp. z o.o.

Dlaczego można pozwać bank?

Odesłanie do strony internetowej podmiotu zewnętrznego ciężko uznać za realizację przez bank obowiązku informacyjnego. Przepisy kodeksu cywilnego wymagają od przedsiębiorcy, aby zarówno wzorzec umowny, jak i odsyłające do niego dokumenty, zostały doręczone konsumentowi przed zawarciem umowy. W umowach kredytowych oprocentowanych WIBOR zazwyczaj można zauważyć brak pełnego uświadomienia kredytobiorcy zarówno o ryzyku kredytowym, jak i dokładnych zasadach ustalania oprocentowania.

WIBOR Kancelaria

Sprawy dotyczące WIBOR-u wymagają profesjonalnego podejścia i doświadczenia. Do sądów wpływa coraz więcej pozwów kredytobiorców, coraz częściej także sądy udzielają kredytobiorcom zabezpieczenia ich roszczeń. Następuje to poprzez zmniejszenie ich oprocentowania na czas trwania postępowania. Zachęcamy do kontaktu z kancelarią celem analizy umowy kredytowej i skorzystania z wieloletniego doświadczenia kancelarii w prowadzonych z sukcesami procesach sądowych z bankami.

 

Jeśli zawarłeś umowę kredytową oprocentowaną wskaźnikiem WIBOR i zastanawiasz się nad jej prawidłowością skontaktuj się z naszą Kancelarią. Przeanalizujemy Twoją umowę i wskażemy drogę postępowania.

 

Źródło zdjęcia: Pixabay.com