Rozgrywki polityczne w Sądzie Najwyższym a kredyty frankowe – co to oznacza dla frankowiczów?

Rozgrywki polityczne w Sądzie Najwyższym a kredyty frankowe – co to oznacza dla frankowiczów? 426 454 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

W dniu 7 listopada 2023 roku, zasiadający w SN neo-sędziowie zaskoczyli opinię publiczną.  Komunikat, który opublikowali odnosi się do wyroków o sygn. akt II CSKP 1110/22, II CSKP 1495/22 oraz II CSKP 1627/22 w sprawie kredytów frankowych. Wyroki te podtrzymują niekorzystne dla wielu frankowiczów stanowisko o stosowaniu kursu średniego NBP w kredytach frankowych. Treść tych rozstrzygnięć odbiega od dotychczasowej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego.

To wydarzenie budzi zrozumiałe pytania i obawy dotyczące stabilności orzecznictwa w kontekście umów denominowanych i indeksowanych w frankach szwajcarskich. Wyrok ten stanowi swoiste odstępstwo od dotychczasowej praktyki sądowej, co może wprowadzić pewne zamieszanie wśród osób zainteresowanych unieważnieniem kredytu frankowego.

Odosobniony pogląd jedynego składu sędziowskiego w Sądzie Najwyższym.

Decyzja neo-sędziów, którzy zasiadają obecnie w SN, narusza dotychczasową linię orzecznictwa i rodzi pytania o przyszłość tej kwestii prawnej. Czy to oznacza zmianę podejścia wszystkich składów Sądu Najwyższego i sądów powszechnych do umów kredytowych w walucie obcej?

Wyroki wydane przez jeden skład Sądu Najwyższego są odmienne od przeważającej liczby wyroków stanowiących trzon linii orzeczniczej sądów wypracowanej na przestrzeni ostatnich kilku lat. Przykładowo w ostatnim roku Sąd Najwyższy ustalił nieważność umów kredytów frankowych w wielu  sprawach, w tym o sygn. akt I CSK 5316/22, I CSK 494/22.

Należy podkreślić, że taka sytuacja nie oznacza, że frankowicze powinni czuć niepokój związany z losem ich spraw sądowych albo rezygnować z pozwania swojego banku. Sądy od wielu lat stają w obronie frankowiczów będących ofiarami nieuczciwych zapisów umów kredytowych.

Zachęcam do śledzenia naszego bloga, gdzie będziemy informować Was o dalszym rozwoju sytuacji oraz dzielić się przydatnymi poradami prawno-finansowymi.

Skontaktuj się z nami!

Źródło zdjęcia: Pixabay.com