Wyrok TSUE z 7 grudnia 2023 r. C-140/23 sposobem na uproszczenie i przyspieszenie spraw frankowych?

Wyrok TSUE z 7 grudnia 2023 r. C-140/23 sposobem na uproszczenie i przyspieszenie spraw frankowych? 1024 682 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyniosło sądom krajowym wiele odpowiedzi na zagadnienia dotyczące kredytów powiązanych z kursem waluty obcej. Wyrok z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie C-140/23 może przyspieszyć postępowania sądowe oraz eliminuje konieczność podejmowania dodatkowych czynności przez kredytobiorców.

Potwierdza też, iż kredytobiorca ma prawo żądać odsetek nie od momentu, w którym składa oświadczenie w ramach procesu, ale na zasadach ogólnych – tj. po wezwaniu banku do zapłaty. Kwestii odsetek nie można bagatelizować – należy pamiętać, że aktualnie wynoszą one 11,25% w skali roku. Odsetki stanowią istotną korzyść dla kredytobiorcy i rekompensują mu czas trwania postępowania sądowego.

Wyrok TSUE – łatwiejsze postępowanie w sprawach CHF?

Niejako w reakcji na wcześniejsze orzeczenia TSUE, m.in. głośne orzeczenie w sprawie K. i J. Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG., sądy wprowadziły praktykę odbierania od kredytobiorców oświadczeń, najczęściej pisemnych. Oświadczenia te dotyczącą świadomości konsekwencji nieważności umowy – tzn. ewentualnego prawa banku do żądania zwrotu kapitału kredytu czy nawet kierowania przez bank innych roszczeń przeciwko kredytobiorcom. W działaniach sądów (na szczęście nie wszystkich) pojawiła się praktyka wiązania z terminem złożenia takiego oświadczenia procesowego (czy też jego dotarcia do banku) prawa do naliczania odsetek za opóźnienie. Pojawiały się też koncepcje mówiące, że dopiero od tego momentu zaczyna płynąć termin przedawnienia roszczenia banku o zwrot wypłaconego kapitału kredytu.

Wyrok z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie C-140/23 wskazuje, że nie ma konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez kredytobiorcę.

Opóźniały one postępowanie sądowe i często generowały niesłuszne obawy o wynik postępowania. Kredytobiorcy czuli się niekomfortowo, kiedy na fali medialnych doniesień o kolejnych sukcesach frankowiczów, w ramach własnych postępowań sądowych musieli potwierdzać, iż znane im są ewentualne roszczenia banku, które ten może skierować w związku z żądaniem uznania umowy za nieważną.

Kancelaria – sprawy CHF – zapraszamy do kontaktu

Pamiętać należy, że pomimo coraz to nowych, korzystnych wyroków Trybunału Sprawiedliwości i orzeczeń sądów krajowych, sprawy kredytów denominowanych i indeksowanych nie należą do łatwych procesowo. Jedynie dokonanie dokładnej analizy wstępnej konkretnego przypadku, sformułowanie prawidłowych i korzystnych dla kredytobiorcy żądań oraz skrupulatne przeprowadzenie postępowania może doprowadzić do skutecznego rozstrzygnięcia sprawy.

Dlatego zachęcamy do kontaktu z nasza Kancelarią i skorzystania z wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu spraw kredytobiorców, którzy zawarli umowy kredytu powiązane z kursem waluty obcej.

Skontaktuj się z nami!