Spadkobierca członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może odpowiadać za długi spółki.

Spadkobierca członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może odpowiadać za długi spółki. 1024 1024 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Po śmierci członka zarządu za długi spółki odpowiadają spadkobiercy.

Przepisy art. 299 Kodeksu spółek handlowych stanowią o zasadach odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o. za jej długi. Członek zarządu odpowiada za dług spółki, gdy egzekucja wobec spółki jest bezskuteczna. Może zwolnić się od tej odpowiedzialności, gdy okaże się, że we właściwym czasie złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. Podobny skutek odnosi wydanie m.in. postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. Jednak gdy członek zarządu spełnia przesłanek ustawowych uwolnienia się od odpowiedzialności, wierzyciel może domagać się od niego spłaty długu spółki. Co jednak, gdy taki członek zarządu umiera? Jak wygląda sprawa odpowiedzialności za długi spółki?

Nasi klienci wielokrotnie zgłaszali się do nas z pytaniami o zakres odpowiedzialności spadkobierców zmarłego członka zarządu. Okazuje się bowiem, że mimo śmierci członka zarządu, jego spadkobiercy mogą na zasadach ogólnych dziedziczenia długów odpowiadać za długi spadkodawcy. Długiem takim jest z kolei dług spółki, za który spadkodawca przed śmiercią odpowiadał na podstawie art. 299 Kodeksu spółek handlowych. Zagadnienie to wyjaśnia postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2020 r. V CSK 583/19. Odpowiedzialność członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania przechodzi na spadkobierców. Następstwo prawne nie ma wpływu na ustalenie początku i długości terminu biegu przedawnienia. Do następców prawnych stosuje się terminy przedawnienia właściwe dla sprawcy szkody. Następcy (tu: spadkobiercy) wstępują w sytuację prawną, w jakiej w chwili śmierci znajdował się ich poprzednik prawny.

W spadku można odziedziczyć również długi.

Powyższe oznacza więc, że spadkobiercy członka zarządu, o ile dziedziczą również długi, odpowiadają także za dług spółki. Oczywiście spadkobiercom takim przysługują względem wierzycieli wszystkie te zarzuty ustawowe, które przed śmiercią przysługiwały członkowi zarządu. Chodzi zatem m.in. o udowodnienie faktu złożenia we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Ponadto dotyczy to także tych przypadków, gdy wierzyciel nie poniósł szkody wskutek zaniechania zmarłego spadkodawcy.

Spadkobierca powinien pamiętać, że jeżeli dowiaduje się o takich długach dopiero po przyjęciu spadku, może uchylić się od takich skutków. O zasadach uchylenia się od skutków dziedziczenia długów pisaliśmy już na naszym blogu TUTAJ. Spadkobierca członka zarządu spółki z o.o. może więc próbować znieść skutki odpowiedzialności za długi spadkodawcy, a więc i spółki.

https://adwokatgabrysiak.pl/dziedziczenie-dlugow-czy-mozna-sie-od-niego-uchylic/

Źródło zdjęcia: Pixabay.com