#frankowicze #CHF #kredyt frankowy #kredyt #bank #konsumenci #kredytobiorca #umowa kredytu #kancelaria #adwokat #radca prawny #prawnik #wrocław #sąd #nakaz zapłaty #wyrok #sąd najwyższy

Umowa kredytu frankowego musi być zgodna z prawem aby sąd mógł wydać nakaz zapłaty. 
Umowa kredytu frankowego musi być zgodna z prawem aby sąd mógł wydać nakaz zapłaty.  1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Zgodnie z przepisem art. 76 Konstytucji RP Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony określa…