Wyrok przeciwko mBank SA na pierwszej rozprawie wydany w ciągu 4 miesięcy!

Wyrok przeciwko mBank SA na pierwszej rozprawie wydany w ciągu 4 miesięcy! 767 1024 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

W dniu 14.02.2024 r. po 4 miesiącach procesu Sąd Okręgowy we Wrocławiu, XII Wydział Cywilny wydał wyrok kończący sprawę naszych Klientów w I instancji.

Sąd Okręgowy ustalił nieważność umowy z dnia 05.04.2007 r. o Kredyt Hipoteczny Dla Osób Fizycznych „MULTIPLAN” WALORYZOWANY KURSEM CHF.

Sąd Okręgowy uwzględnił w całości żądanie powodów i zasądził od mBank SA na ich rzecz kwotę 432 814,58 zł. Sąd zasądził również odsetki ustawowe liczonyje od dnia wyznaczonego w wezwaniu do zapłaty oraz koszty procesu w wysokości 11.817,00 zł.

Z ustnych motywów uzasadnienia wynikało, że umowa kredytowa obarczona była wieloma wadami a ich usunięcie spowodowało ustalenie nieważności całej umowy.

W sprawie sąd pominął dowody z przesłuchania świadków i opinii biegłego uznając, że rozstrzygnięcie jest możliwe tylko na podstawie analizy dokumentów znajdujących się w aktach sprawy i przesłuchania powodów.

Wyrok jest nieprawomocny.