Podważenie kredytu frankowego na etapie egzekucji

Podważenie kredytu frankowego na etapie egzekucji 1024 682 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Czy na etapie gdy ściga Cię komornik możliwe jest podważenie kredytu frankowego?

Tak, TSUE wskazał, że dyrektywa 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich ustanawia obowiązek skutecznego badania potencjalnie nieuczciwego charakteru warunków umowy. Regulacje dotyczące wydawania nakazów zapłaty i postępowania egzekucyjnego muszą być zgodne z zasadą skuteczności, a zatem sąd powinien móc zbadać także z urzędu – nawet w postępowaniu egzekucyjnym – czy umowy nie mają charakteru nieuczciwego.

Sprawa frankowa a postępowanie elektroniczne

Wskazać oczywiście należy, że przytoczona na wstępie teza, która pochodzi w wyroku o sygnaturze C-531/22, dotyczy sytuacji, w których sąd wcześniej nie dokonywał analizy umowy pod kątem zastosowania klauzul niedozwolonych. Do takiej sytuacji w szczególności, kiedy wobec kredytobiorcy uprawomocnił się wydany nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Przypomnieć bowiem należy, że w tym postępowaniu na etapie składania pozwu nie załącza się żadnych dokumentów, a jedynie powołuje się na nie w treści pozwu.

TSUE egzekucja kredytu frankowego

Sprawa C-531/22 jest skutkiem wniesienia przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia pytań prejudycjalnych do TSUE. Konsument zawarł umowy kredytu indeksowanego z Getin Noble Bank. Brak płatności doprowadził do skierowania przez bank sprawy do postępowania elektronicznego, a następnie, wobec uprawomocnienia się nakazu zapłaty, wszczęcia egzekucji. Dopiero w toku egzekucji zatem sąd po raz pierwszy rozważał, czy nie powinien zbadać kwestii niedozwolonych postanowień w umowie, która stanowi źródło zobowiązania.

Kancelaria CHF

Powyższe potwierdza, że kredytobiorca nie powinien zakładać, że jest już za późno na dochodzenie jego roszczeń przeciwko bankowi – w szczególności jeśli ma status konsumenta, to znaczy nie zawarł kredytu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zachęcamy do kontaktu z kancelarią celem analizy konkretnego przypadku nawet, jeśli kredyt został już spłacony czy też toczy lub toczyło się postępowanie egzekucyjne.

Skontaktuj się z nami!

Źródło zdjęcia: Pixabay.com