Czy tylko kredyt frankowy można unieważnić? Co z innymi walutami?

Czy tylko kredyt frankowy można unieważnić? Co z innymi walutami? 1024 682 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

O wadliwości umów frankowych nie przesądza nagła zmiana kursu franka szwajcarskiego. Najczęściej decydują o niej przewidziane w umowie – rażąco niesprawiedliwe – zasady ustalania kursu przez bank dla potrzeb rozliczeń związanych z umową. Co za tym idzie nieważne mogą być nie tylko umowy o kredyt denominowany i indeksowany powiązany z kursem CHF. Taka sama zasada dotyczy umów powiązanych choćby z kursem euro, dolara czy jena japońskiego.

Unieważnienie umowy kredytu – CHF, USD, EUR, JPY

Pomimo że to zmiana kursu CHF przesądziła o tym, iż kredyt ów stał się wyjątkowo dokuczliwy dla klientów banków, którym ustalano coraz wyższą ratę w harmonogramach spłat, także kredytobiorcy, którzy mają kredyt odsyłający do kursu innej waluty powinni zainteresować się ewentualnymi roszczeniami względem banku. Zasady ustalania kursu w takich umowach często do złudzenia przypominają te, które przewidziane są w umowach frankowych uznawanych przez sądy za nieważne.

Umowy indeksowane i denominowane nieważne

Najczęstszą przyczyną nieważności umów frankowych jest pozostawienie bankowi swobody w ustalania kursu czy to przez publikację własnej tabeli kursów, której zasady sporządzania są ustalone w sposób bardzo ogólny. Bank często np. doliczał do średniego kursu NBP ustalanej w sposób swobodny marży kupna lub sprzedaży. Taką samą prawidłowość można zauważyć w wielu umowach dotyczących euro, dolara czy jena japońskiego. Niezależnie od waluty i realnych skutków wahań jej notowań, umowa może być zatem nieważna już tylko z tego powodu, że bank miał zbyt dużą swobodę ustalania kursu waluty obcej, do którego odsyła umowa.

Co daje unieważnienie umowy?

Uznanie umowy za nieważną w procesie sądowym pozwala na żądanie zapłaty sumy wszystkich świadczeń uiszczonych w związku z obsługą kredytu. Co za tym idzie, bank może ewentualnie domagać się zwrotu samego kapitału kredytu. Takie rozstrzygnięcie jest realne i tym samym pozwala finalnie na spłatę kredytu bez prowizji oraz odsetek.

Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane roszczeniami związanymi z zawartymi umowami kredytu powiązanego z kursem waluty obcej (nie tylko CHF).

Czekamy na Twój kontakt.

Jeśli masz pytania zadzwoń!

Źródło zdjęcia: Pixabay.com