Zawarcie umowy najmu mieszkania

Zawarcie umowy najmu mieszkania 150 150 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Jak sprawdzić czy wynajmujący może zawrzeć umowę najmu?

Przy zawarciu umowy najmu najemca podpisuje umowę w swoim imieniu bądź też zastępuje go inna osoba, która legitymuje się stosownym pełnomocnictwem uprawniającym do tego rodzaju czynności. Bardziej skomplikowana jest jednak ocena, czy osoba, która podpisująca umowę najmu jako wynajmujący – czyli osoba, której płacony będzie czynsz najmu – jest faktycznie umocowana, aby dysponować lokalem i taką umowę zawrzeć.

Kto może podpisać umowę najmu?

Tego rodzaju problem faktycznie występuje w obrocie, uwidaczniając się choćby w praktykach oszustów. Nie brakuje przypadków, w których osoba, która ma dostęp do lokalu (np. najęła go krótkoterminowo), zawiera umowy najmu, pobiera kaucje lub pierwszy czynsz, a niedoszły najemca nie tylko nie uzyskuje na skutek podpisania wadliwej umowy prawa do wejścia do lokalu, ale i traci środki pieniężne. Wielu tego rodzaju sytuacji można byłoby uniknąć, dysponując podstawową wiedzą prawniczą.

Czy tylko właściciel może podpisać umowę najmu?

Najemca, który chce podpisać umowę najmu, powinien poprosić wynajmującego o wykazanie jego tytułu prawnego do lokalu. Przeważnie umowę najmu lokalu podpisuje właściciel, jednakże nie jest to warunek konieczny. Jednakże, jeśli wynajmujący twierdzi, że jest właścicielem lokalu, należy zwrócić się do niego o potwierdzenie tego faktu, chociażby poprzez podanie numeru księgi wieczystej nieruchomości. Należy przy tym zaznaczyć, że jeśli współwłaścicieli jest kilku, każdy z nich powinien podpisać umowę (ewentualnie osoba podpisująca powinna legitymować się pełnomocnictwami współwłaścicieli).

Kto może podpisać umowę najmu?

Jak wskazano wyżej, nie zawsze to właściciel będzie wynajmował lokal. Niejednokrotnie można spotkać się z sytuacją, w której nieruchomość jest zarządzana przez przedsiębiorcę, który upoważniony jest do zawierania umów najmu jako zarządca czy w ramach podnajmu. Jeśli jednak powołuje się na takie prawo do lokalu, winien oczywiście tę okoliczność wykazać, a zatem można zażądać od niego potwierdzenia tych faktów dokumentami. Jeśli osoba, która wynajmuje lokal sama ma do niego prawa jako najemca czy w ramach umowy użyczenia zawartej z właścicielem, należy zweryfikować, czy taka umowa (najmu lub użyczenia) nie wyklucza podnajmowania nieruchomości innym osobom.

Sprawdzanie umów KANCELARIA

Na przykładzie umów najmu zauważyć należy, że weryfikacja czy osoba, która podpisuje umowę jest uprawniona do jej zawarcia jest kluczowa i powinna być przeprowadzona w procesie prowadzącym do zawarcia każdej umowy. Nie ma podstaw, ażeby jej się obawiać czy oceniać ją jako nieprofesjonalną. Wręcz przeciwnie – jej przeprowadzenie pozwala uniknąć dużej części problemów, które mogą pojawić się już po podpisaniu umowy.

Kancelaria UMOWY

Zachęcamy do kontaktu w sprawach oceny prawnej umów, zarówno już zawartych, jak i tych, które znajdują się w procesie negocjacji.

Masz pytania? Zadzwoń, lub napisz – chętnie pomożemy.https://adwokatgabrysiak.pl/kontakt/

Źródło zdjęcia: Pixabay.com