Unieważnienie kredytu frankowego zaciągniętego „na firmę” Pozew frankowy przedsiębiorcy

Unieważnienie kredytu frankowego zaciągniętego „na firmę” Pozew frankowy przedsiębiorcy 724 1024 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Najczęściej kredytobiorcy, którzy zawarli umowy powiązane z kursem franka szwajcarskiego albo innej waluty obcej, są konsumentami. Oznacza to, że umowę zawarli w celu niezwiązanym z działalnością zarobkową czy zawodową. W przeważającej większości były to kredyty mieszkaniowe oraz związane z budową domu. Jednakże w praktyce zdarza się, że umowa indeksowana kursem CHF czy denominowana do CHF czy innej waluty została zawarta przez przedsiębiorcę albo w celu komercyjnym. Podkreślić należy, że w takich przypadkach kredytobiorca też może mieć roszczenia przeciwko bankowi.

Status konsumenta Kredyt frankowy Przedsiębiorca

Zarzut braku statusu konsumenta jest często podnoszony przez banki w odpowiedzi na pozew w sprawach frankowych. Banki powołują się na okoliczność, iż nieruchomość będąca przedmiotem finansowania była wynajmowana. Czy też zarejestrowana była pod adresem lokalu działalność gospodarcza. Choć tego rodzaju zarzuty banku najczęściej można w toku procesu obalić, to jednak jeśli umowę rzeczywiście można zakwalifikować jako zawartą przez przedsiębiorcę, sposób prowadzenia postępowania różni się od postępowania prowadzącego z powództwa konsumenta.

Czy przedsiębiorca może złożyć pozew frankowy

W przypadku przedsiębiorców nie znajdują zastosowania przepisy dotyczące tzw. klauzul abuzywnych. Jednakże kredytobiorca może podnieść naruszenie zasady równowagi kontraktowej i niedookreślenie świadczenia, do którego został umownie zobowiązany. W związku z tym może dochodzić sądownie roszczeń związanych z nieważnością umowy czy wadliwością zastosowanych w niej mechanizmów przeliczeniowych.

Sprawy frankowe KANCELARIA przedsiębiorcy

W sprawach z powództwa przedsiębiorców występuje wiele odmienności w porównaniu do procesów prowadzonych z inicjatywy konsumentów. Jedną z nich jest szybsze przedawnienie roszczeń – jednakże nie można stracić z pola widzenia, iż przedawnienie można podnieść także w tym wypadku co do roszczeń wzajemnych banku. Zachęcamy do kontaktu przedsiębiorców, którzy chcą uzyskać rzetelną ocenę ich sytuacji prawnej w związku z zawartą umową kredytową.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz do nas: https://adwokatgabrysiak.pl/kontakt/