Czy mogę pozwać bank, który już nie istnieje?

Czy mogę pozwać bank, który już nie istnieje? 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak
Czy mogę pozwac bank który już nie istnieje

Fakt, iż bank, z którym kredytobiorca podpisał umowę kredytu frankowego już nie istnieje, nie przeszkadza w możliwości dochodzenia roszczeń. Bez żadnego problemu można pozwać następcę prawnego banku. Najważniejsze jednak, żeby prawidłowy sposób ustalić właściwy podmiot. Nawet jeśli kredytobiorca już nie spłaca kredytu i tym samym nie wie, jaki bank byłby właściwy do obsługi jego umowy, można ten fakt ustalić.

POZEW Nordea Bank, Kredyt Bank

Dla przykładu można wskazać, że w sprawach umów frankowych zawartych z bankiem Nordea Bank, podmiotem właściwym do wystąpienia przeciwko niemu do sądu (posiadającym tzw. legitymację bierną) będzie PKO Bank Polski S.A. W sprawach umów zawartych z Kredyt Bank, następcą prawnym jest zaś bank Santander. Niekiedy właściwym będzie pozwanie podmiotu zagranicznego, co ma na przykład miejsce w sporach sądowych przeciwko bankowi Raiffeisen. Legitymację bierną posiada bowiem spółka z siedzibą w Wiedniu.

Chcesz uzyskać profesjonalną poradę prawną dotyczącą kredytu frankowego?

Skontaktuj się z nami!

Kogo pozwać w sprawie frankowej?

Zakończenie działalności banku zawsze wiąże się z przejęciem portfela jego klientów (a tym samym i produktów bankowych) przez inny podmiot. Nie musimy zatem obawiać się, że skoro dany bank już nie istnieje, to nie ma też podmiotu, który przejąłby odpowiedzialność za roszczenia związane z zawartymi w przeszłości umowami. Dotyczy to zarówno umów jeszcze spłacanych, gdzie mamy informację, kto domaga się od nas spłaty kredytu (ten podmiot będzie niemal zawsze podmiotem, który będzie pozywany w sporze sądowym), jak i umów, które już zostały spłacone.

Jak ustalić, jaki bank pozwać?

Ustalenie właściwego banku wymaga najczęściej zapoznania się z odpisami z Krajowego Rejestru Sądowego. Poszukiwania za pomocą wyszukiwarki internetowej obarczone są pewnym ryzykiem, należy mieć pewność, ze dany bank w wyniku połączenia czy przejęcia innego banku stał się właściwy również do obsługi portfela kredytów hipotecznych obejmującego również naszą umowę. W przypadku wątpliwości – oraz w celu poznania naszej oferty – zachęcamy do kontaktu z kancelarią.

Skontaktuj się z nami!

Źródło zdjęcia: Pixabay.com