Umowa pożyczki – ustna umowa, forma umowy pożyczki, termin spłaty

Umowa pożyczki – ustna umowa, forma umowy pożyczki, termin spłaty 1024 681 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak
Umowa pożyczki

Nie ma przeszkód, żeby pożyczka (między osobami prywatnymi) została udzielona w formie ustnej. Taki sposób udzielenia pożyczki nie powoduje, że wierzyciel – w przypadku braku spłaty – pozbawiony będzie możliwości dochodzenia należności przed sądem.

Forma umowy pożyczki

Jeżeli kwota pożyczki przekracza 1000 zł, umowa powinna być zawarta w formie pisemnej. Powyższe nie oznacza, że umowa zawarta bez zachowania tej formy jest nieważna. Brak formy pisemnej umowy wiązać się będzie z zasadniczo niemożnością powołania w postępowaniu sądowym dowodu z przesłuchania świadka czy stron na fakt dokonania czynności (zawarcia umowy pożyczki), chyba że obie strony wyrażą na to zgodę.

Pożyczka bez umowy pisemnej

W postępowaniu sądowym można złożyć wniosek o dopuszczenie dowodu z każdego rodzaju dokumentów na potwierdzenie zawarcia umowy pożyczki i jej warunków. Takimi dowodami mogą być np.:

  • potwierdzenie przelewu kwoty pożyczki,
  • potwierdzenie spłaty raty kwoty pożyczki,
  • pokwitowanie,
  • korespondencja miedzy stronami.

Zachęcamy do kontaktu z kancelarią w sprawach związanych z umowami pożyczki

Skontaktuj się z nami!

Brak terminu spłaty pożyczki

Umowa pożyczki powinna określać w jakiej dacie kwota kapitału i odsetek powinna zostać spłacona. Jeśli strony tego nie zrobią określając warunki spłaty, pożyczkodawca może wypowiedzieć umowę pożyczki. W takim przypadku kwota powinna zostać zwrócona w terminie 6 tygodni. Oczywiście zasada ta również dotyczy przede wszystkim pożyczek prywatnych – zasady udzielania pożyczek przez banki czy instytucje finansowe regulowane są przez większą liczbę przepisów. Wskazać można tytułem przykładu, że brak terminu spłaty umowy pożyczki zawartej z podmiotem profesjonalnym może skutkować nieważnością umowy czy możliwością skorzystania z sankcji kredytu darmowego.

Kancelaria pożyczki kontakt

Zachęcamy do kontaktu z kancelarią w sprawach związanych z umowami pożyczki – zarówno udzielanymi w stosunkach prywatnych, jak i przez przedsiębiorców oraz w sprawach sporów z firmami pożyczkowymi i bankami.

Skontaktuj się z nami!

Źródło zdjęcia: Pixabay.com