Koszt prowadzenia sprawy frankowej

Koszt prowadzenia sprawy frankowej 480 340 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Często Klienci pytają nas jakie są koszty prowadzenia sprawy przeciwko bankowi.

Zlecenie sprawy frankowej

Zlecenie Kancelarii prowadzenia sprawy frankowej następuje poprzez zawarcie stosownej umowy, dopasowanej do Państwa indywidualnej sytuacji. Nie działamy schematycznie, dlatego w każdym przypadku opracowujemy umowę dla konkretnego Klienta i stanu faktycznego konkretnej sprawy. Zazwyczaj honorarium jest płatna przy zleceniu sprawy, zaś pozostała część po jego zakończeniu. Możliwe jest też rozłożenie płatności honorarium na raty.

Opłaty związana ze skierowaniem sprawy do sądu:

Opłata od pozwu, która należy wnieść wraz z pozwem to 5 % kwoty stanowiącej wartość przedmiotu sporu, czyli kwoty której frankowicz dochodzi od banku. Kwota ta nie może być wyższa niż 1.000 zł. Dodatkowo konieczne jest poniesienie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł od jednego pełnomocnictwa. W toku procesu może zaistnieć konieczność pokrycia kosztów zaliczki na wykonanie opinii sądowej. Koszt zaliczki to około 1.500 zł. Dodać należy że w przypadku wygranej w całości Sąd obciąża bank kosztami procesu, czyli obowiązkiem banku jest dokonanie zapłaty na rzecz kredytobiorcy poniesionych kosztów.

Współpraca z Kancelarią przy sprawie frankowej

Zawarcie umowy daje Państwu gwarancję kompleksowej obsługi prawnej sprawy na etapie postępowania przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego. Działania z naszej strony będą podejmowanej do momentu całkowitego wyegzekwowania należnych Państwu świadczeń.

Nie muszą się Państwo martwić o przedawnienie roszczeń. Nie musicie zaznajamiać się z profesjonalnym językiem prawniczym – my się tym zajmiemy. To my przeanalizujemy kompleksowo Państwa umowę kredytową, aneksy i regulaminy, następnie przedstawimy w jasny i zrozumiały sposób korzyści, jakie dzięki naszym działaniom mogą Państwo uzyskać. Przedstawimy Państwu warianty prowadzenia sprawy i wspólnie wybierzemy ten, który będzie dla Państwa najodpowiedniejszy. Pomożemy Państwu w uzyskaniu wszelkich niezbędnych dokumentów z instytucji finansowych, w której został Państwu udzielony kredyt. Posiadamy specjalistów, którzy dokonają wyliczenia roszczeń, z którymi będą mogli Państwo wystąpić przeciwko bankowi. To my napiszemy wszelkie pisma w sprawie i będziemy stawiać się na rozprawy.

Korzyści ze zlecenia sprawy frankowej

W wyniku naszych działań możecie Państwo uzyskać:

– zwrot nadpłaconych rat, składek ubezpieczeń,

– zmniejszenie salda zadłużenia w przyszłości,

a w przypadku unieważnienia umowy kredytowej w całości:

– zwrot wszystkich kwot wpłaconych bankowi w okresie 10 lat przed dniem złożenia pozwu.

Poprzez zlecenie sprawy profesjonalnej Kancelarii zyskują Państwo nie tylko środki finansowe ale czas na zajmowanie się sprawami, którymi rzeczywiście chcą się Państwo zająć (rodzinę, przyjaciół, hobby).

Jak zlecić sprawę frankową

Jeśli są Państwo zainteresowani uwolnieniem swojego czasu i zyskaniem zwrotu środków finansowych zachęcamy do kontaktu z nami. Wystarczy napisać mail na adres

Źródło zdjęcia: Pixabay.com