Poradnik Frankowicza Getin Noble Bank SA – jak zgłosić wierzytelność?

Poradnik Frankowicza Getin Noble Bank SA – jak zgłosić wierzytelność? 1024 682 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

W postępowaniu upadłościowym Getin Noble Banku, jak i w przypadku upadłości każdego innego podmiotu, pisma są wnoszone drogą elektroniczną, przez dedykowany do tego system Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). Pisma nie wniesione w tej postaci, nie mają mocy prawnej. Nie można dokonać zgłoszenia wierzytelności z tytułu kredytu frankowego w postępowaniu upadłościowym Getin Noble Banku SA w formie papierowej poprzez nadanie przesyłki pocztowej na adres syndyka jeżeli nie zaliczamy się do grona osób, tzw wykluczonych cyfrowo. Służą do tego dedykowane formularze w KRZ, których użycie jest niezbędnym wymogiem formalnym dla prawidłowości zgłoszenia wierzytelności.

Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy ma czas i zasoby, aby samodzielnie dokonać zgłoszenia wierzytelności przez KRZ. W tym miejscu nasza Kancelaria wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu naszych klientów i oferuje usługę dokonania zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Getin Noble Banku.

A oto krótki poradnik:

Wierzyciel chcący uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym Getin Noble Banku SA powinien w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości dokonać zgłoszenia wierzytelności. Powinien dokonać tego tj. najpóźniej do 19 sierpnia 2023 r. Zgłoszenia dokonać elektronicznie poprzez KRZ. Osoba fizyczna w celu założenia konta w systemie KRZ musi wejść w przeglądarce internetowej pod adres: https://prs.ms.gov.pl/krz. Następnie kliknąć pole Zaloguj, a następnie Rejestracja. Po uzyskaniu dostępu do KRZ, a konkretniej do części KRZ przeznaczonej dla użytkowników zalogowanych, możliwe jest wypełnienie formularza przeznaczonego do zgłoszenia wierzytelności.

Skontaktuj się z nami!

Co musi zawierać zgłoszenie wierzytelności?

1) imię i nazwisko wierzyciela albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację oraz firmę, pod którą działa wierzyciel będący przedsiębiorcą, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz NIP, jeżeli wierzyciel ma taki numer;

2) określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;

3) dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność;

4) kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;

5) zabezpieczenia związane z wierzytelnością;

6) w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;

7) stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym;

8) numer rachunku bankowego wierzyciela, jeżeli wierzyciel posiada taki rachunek.

O czym warto pamiętać?

  • Zgłoszenia wierzytelności kierujemy do syndyka, które dane znajdziemy na postanowieniu o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Banku SA
  • Zgłoszeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym podlegają roszczenia, które nawet tylko hipotetycznie dotyczą masy upadłości, a więc zarówno wierzytelności pieniężne jak i niepieniężne, w tym polegające na ustaleniu nieważności umowy.
  • Koniecznie pamiętaj o złożeniu, wraz ze zgłoszeniem wierzytelności, oświadczenia o potrąceniu. W przeciwnym wypadku syndyk uznając nieważność umowy frankowej, będzie mógł wystąpić z roszczeniem zapłaty całego kapitału wobec kredytobiorcy. Natomiast kredytobiorca będzie mógł się zaspokoić ze środków pozostałych w masie upadłości dopiero po zakończeniu postępowania. Niestety kredyty frankowe nie stanowią uprzywilejowanej kategorii wierzytelności, więc nie należy liczyć na pełne ich zaspokojenie. Stąd konieczne jest złożenie oświadczenia o potrąceniu, które skutkuje umorzeniem niższej wierzytelności.
  • Termin na zgłoszenie wierzytelności wynosi 30 dni od dokonania obwieszczenia o upadłości Getin Noble Bank, a więc upływa 19 sierpnia 2023 r.
  • Co się stanie jeśli nie dochowam terminu na zgłoszenie wierzytelności? Pierwszą i podstawową konsekwencją jest obowiązek uiszczenia tzw. zryczałtowanych kosztów postępowania w wysokości 1010,49 zł. Jest to obligatoryjna opłata za dokonanie zgłoszenia po terminie. Ponadto ryzykujemy bycia pominiętym w czynnościach postępowania, które bez naszego zgłoszenia są dokonywane na nasze ryzyko i nie będą podlegały przywróceniu. W praktyce nie zgłaszając wierzytelności w postepowaniu upadłościowym Getin Noble Banku SA nie uczestniczymy w postępowaniu.

Jeśli jednak nie chcesz sam zgłaszać wierzytelności….

lub gdyby powyższy krótki poradnik był niewystarczający nie musisz już dłużej samotnie zmagać się z wyzwaniami postępowania upadłościowego GETIN NOBLE BANKU. Jesteśmy tutaj  aby Cię wesprzeć i zapewnić wsparcie na każdym etapie tego procesu.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić, jak możemy Tobie pomóc w tym trudnym okresie i znaleźć odpowiednie rozwiązania dla Twoich potrzeb. Możemy Ci pomóc w dokonaniu zgłoszenia wierzytelności w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ).

Skontaktuj się z nami!

Źródło zdjęcia: Pixabay.com