Upadłość Getin Noble Bank SA

Upadłość Getin Noble Bank SA 1024 587 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

20 lipca 2023 r. została ogłoszona upadłość Getin Noble Bank SA. Jakie są konsekwencje tego postanowienia?

Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy w sprawie o sygn akt WA1M/GUp/44/2023 ogłosił upadłość Getin Noble Bank SA. Wiąże się z istotnymi konsekwencjami dla wierzycieli tego banku a w szczególności dla Frankowiczów. Jedną z kluczowych kwestii jest 30-dniowy termin na zgłoszenie wierzytelności przez frankowiczów. Jako kredytobiorca posiadający kredyt frankowy w Getin Noble Bank SA, masz jedynie 30 dni, żeby zgłosić swoje roszczenia. Spóźnione zgłoszenie spowoduje konieczność poniesienia dodatkowego kosztu z tytułu spóźnionego zgłoszenia w postaci opłaty w wysokości ponad 1000 zł!

Ale to nie wszystko!

Zgodnie z art. 96 prawa upadłościowego, jeśli jesteś jednocześnie wierzycielem Getin Banku i posiadasz wobec niego jakieś wierzytelności, które ulegają potrąceniu, jak np. kredyt frankowy, musisz podnieść ewentualny zarzut potrącenia, najpóźniej przy zgłoszeniu wierzytelności. W przeciwnym razie syndyk będzie mógł dochodzić środków z tytułu kredytu frankowego, jako należnych rat przysługujących masie upadłości. Stan ten potwierdza orzecznictwo Sądu Najwyższego w uchwale z 25 lipca 2019 r. o sygn. akt III CZP 18/19 stanowiąc, że „wierzytelność podlega wpisowi na listę wierzytelności w zgłoszonej wysokości, także wtedy gdy wierzyciel kwestionując wzajemną wierzytelność upadłego zgłosił zarzut ewentualny, że chce skorzystać z praw potrącenia”.

Jeśli posiadasz kredyt frankowy w Getin Noble Banku SA i potrzebujesz pomocy z zgłoszeniem swoich wierzytelności, masz pytania dotyczące ogłoszonej upadłości, z chęcią Ci pomożemy!

Wierzymy, że zrozumienie procedur i możliwości związanych z upadłością Getin Banku jest kluczowe by chronić Twoje interesy. Dlatego jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania, zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy. Nasz zespół prawników jest gotowy służyć Tobie wsparciem i odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania.

Jeśli potrzebujesz pomocy w zgłoszeniu swoich wierzytelności lub zrozumieniu skutków upadłości Getin Noble Bank SA, jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc.

Działamy w trosce o dobro naszych klientów i wspieramy ich w każdy możliwy sposób.

Frankowiczu – termin zgłoszenia Twojej wierzytelności upływa w dniu 19.08.2023 r.

Skontaktuj się z nami!

Źródło zdjęcia: Pixabay.com