Prawomocna wygrana z Santander Bank Polska SA. Umowa kredytowa jest nieważna a Bank zapłacił naszemu Klientowi ponad 275.660 PLN

Prawomocna wygrana z Santander Bank Polska SA. Umowa kredytowa jest nieważna a Bank zapłacił naszemu Klientowi ponad 275.660 PLN 645 1024 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

W dniu 22.01.2024 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku wydał wyrok, w którym oddalił w całości apelację Santander Bank Polska SA, jaką złożył on od korzystnego dla kredytobiorcy wyroku Sądu Okręgowego w Suwałkach. Przypomnijmy, że Sąd Okręgowy w Suwałkach po niespełna roku od dnia wniesienia pozwu wydał wyrok, w którym uznał umowę kredytową z 2008 r. za nieważną w całości i zasądził od banku na rzecz naszego Klienta zapłatę wszystkich rat zapłaconych od dnia rozpoczęcia spłaty do dnia wydania postanowienia o zabezpieczeniu powództwa.

Wskutek oddalenia apelacji banku wyrok Sądu I instancji stał się prawomocny. Na jego podstawie umowa kredytu EKSTRALOKUM zawarta z Kredyt Bank SA w 2008 roku (poprzednik prawny Santander Bank Polska) została uznana przez Sąd Okręgowy i Sąd Apelacyjny za nieważną w całości.

Sąd uwzględnił w całości również żądanie powoda zwrotu wszelkich kwot wpłaconych na poczet nieważnej umowy kredytowej oraz kosztów procesu, które łącznie wyniosły 275.660 PLN.

Sprawa w obu instancjach trwała tylko 2,5 roku a już w 2 dni po wydaniu wyroku przez Sąd Apelacyjny Bank dokonał całkowitego rozliczenia umowy kredytowej zgodnie z wyrokiem.

Z doświadczenia prawników naszej Kancelarii wynika, że 99 % umów kredytów tzw frankowych, ale również w EURO czy USD jest nieważnych. W przypadku skierowania do sądu pozwu o ustalenie nieważności umowy kredytobiorca może również ubiegać się o zwrot wszystkich kwot wpłaconych tytułem nieważnej umowy kredytowej. W przypadku skierowania sprawy do sądu istnieje możliwość wstrzymania płatności rat kredytu na czas trwania procesu.

Sprawy sądowe w pierwszej instancji (przed Sądem Okręgowym) trwają zazwyczaj około jednego do dwóch lat. Postępowanie przed sądem II instancji trwa około jednego roku. Po wygranej w przeważającej części przypadków przegrany bank dokonuje zapłaty na rzecz kredytobiorcy do tygodnia od dnia wydania wyroku przez sąd II instancji.

Jeśli nadal zastanawiasz się czy warto pozwać Twój bank zapraszamy do kontaktu, zespół prawników naszej Kancelarii czeka na Twój kontakt:

Skontaktuj się z nami!