Unieważnienie umowy kredytu frankowego Własny Kąt zawartej z PKO BP SA – Kolejna wygrana naszej Kancelarii

Unieważnienie umowy kredytu frankowego Własny Kąt zawartej z PKO BP SA – Kolejna wygrana naszej Kancelarii 724 1024 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Unieważnienie kredytu w całości i obowiązek zwrotu wszystkich wpłaconych rat!

W dniu 15 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Wydział I Cywilny unieważnia w całości umowę kredytu hipotecznego zawartą w dniu 29 listopada 2004 roku z PKO SA. Zgodnie z sentencją wyroku bank zobowiązany jest dokonać na rzecz naszego Klienta zapłaty w wysokości 107.965,55 zł wraz z ustawowymi odsetkami za okres od dnia 22 kwietnia 2021 r. Ponadto bank zapłaci na rzecz naszego Klienta 6.460 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.
Wyrok nie jest prawomocny.

A czy Ty nadal spłacasz raty z tytułu swoje umowy kredytowej?

Jeśli nadal spłacasz raty kredytowe zapraszamy do współpracy. Prześlij nam swoją umowę kredytową do bezpłatnej analizy. Jest bardzo prawdopodobne, że Twoja umowa jest nieważna.
Zapraszamy do kontaktu:

Skontaktuj się z nami!