Co to jest nakaz zapłaty?

Co to jest nakaz zapłaty? 1024 674 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Nakaz zapłaty wydawany w postępowaniu upominawczym albo postępowaniu nakazowym to rodzaj orzeczenia sądowego, które może mieć te same skutki co wyrok sądu. Umożliwia on bowiem prowadzenie egzekucji przeciwko osobie wskazanej w nakazie zapłaty, przy czym wydawany jest przez sąd najczęściej stosunkowo szybko (w porównaniu do wyroku) i bez przeprowadzania rozprawy.

Nakaz zapłaty – jak uzyskać

Z punktu widzenia wierzyciela, który dochodzi swoich należności, najbardziej korzystne jest uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Bez nadawania klauzuli wykonalności przez sąd stanowi on tytuł zabezpieczający – można natychmiast po jego otrzymaniu skierować sprawę do komornika, pomimo że postępowanie sądowe może się jeszcze toczyć, bo dłużnik ma prawo odwołać się od nakazu zapłaty. Komornik będzie zaś zabezpieczał wyegzekwowane środki w ten sposób, żeby po prawomocnie zakończonym procesie przekazać je wierzycielowi albo zwrócić dłużnikowi, jeśli pozew był bezzasadny.

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

Uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym możliwe jest, jeśli do pozwu załączono odpowiednie dokumenty. Takim dokumentem może być np.:

  • dokument urzędowy – np. akt notarialny,
  • rachunek lub faktura podpisane przez dłużnika,
  • pisemne oświadczenie o uznaniu długu oraz wezwanie do zapłaty,
  • wypełniony weksel, co do którego prawdziwości nie ma wątpliwości.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Jeśli wierzyciel dochodzi świadczenia pieniężnego, ale nie dysponuje wyżej wymienionymi dokumentami, sąd może wydać nakaz zapłaty – jest to nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Sąd nie wyda takiego nakazu zapłaty, jeśli już sama analiza pozwu poddaje w wątpliwość zasadność roszczenia.

Nakaz zapłaty kiedy jest prawomocny

Nakaz zapłaty staje się prawomocny, jeśli w terminie dwóch tygodni od dnia jego doręczenia stronie, nie wniosła ona sprzeciwu. Oznacza to, z punktu widzenia dłużnika, że jeśli nie zgadza się z nakazem zapłaty (jednocześnie z nakazem zapłaty sąd doręcza mu odpis pozwu z załącznikami) powinien w tym terminie wnieść sprzeciw. Jeśli tego nie zrobi, wierzyciel będzie mógł wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności i skierować sprawę do komornika, pomimo że nie przeprowadzono w sprawie żadnej rozprawy ani żadnych innych czynności, poza skierowaniem pozwu.

Kancelaria NAKAZ ZAPŁATY

Zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią zarówno w sprawach dochodzenia roszczeń, jak i obrony przed roszczeniami.

Skontaktuj się z nami!

Źródło zdjęcia: Pixabay.com