Sąd Najwyższy ponownie wstrzymał się z wyjaśnieniem spornych spraw związanych z kredytami frankowymi.

Sąd Najwyższy ponownie wstrzymał się z wyjaśnieniem spornych spraw związanych z kredytami frankowymi. 1024 682 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak
Uchwała Sądu Najwyższego frankowicze

Spór o legalność powołania sędziów Sądu Najwyższego.

W dniu 02.09.2021 r. Sąd Najwyższy wydać miał długo wyczekiwaną uchwałę wyjaśniającą najważniejsze zagadnienia związane z kredytami frankowymi. Przypomnijmy, że uchwała miała zostać wydana na skutek wniosku Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego. Wniosek dotyczył najistotniejszych, a jednocześnie najbardziej problematycznych zagadnień, z którymi mierzą się obecnie polskie sądy przy rozpoznawaniu spraw frankowiczów.

Wniosek Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego obejmował wyjaśnienie m.in.:

– czy możliwe jest zastąpienie abuzywnych klauzul waloryzacyjnych innymi przepisami prawa lub zwyczajem?

– czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej umowa może wiązać strony w pozostałym zakresie,

– czy w sporze kredytobiorcy z bankiem każdy z podmiotów ma odrębne roszczenia, czy Sąd decyduje tylko o saldzie kredytu,

– jak należy liczyć termin przedawnienia roszczeń banku o zwrot kapitału oraz

– czy bankowi przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału przez kredytobiorcę.

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów jest nadal oczekiwana.

Sąd Najwyższy odraczał wydanie uchwały już kilkukrotnie i niewątpliwie banki, kredytobiorcy, a przede wszystkim Sądy czekały na rozstrzygnięcie tych zagadnień. Niestety Sąd Najwyższy nie zdecydował się na samodzielne wyjaśnienie problemów prawnych. Zamiast tego wydane zostało postanowienie w przedmiocie zwrócenia się do TSUE z kolejnymi pytaniami prawnymi. Tym razem nie dotyczą one w zasadzie spraw kredytów frankowych, ale istniejącego sporu o legalność powołania sędziów.

Taka decyzja to oczywiście cios dla całej społeczności kredytobiorców zmagających się z problemem kredytów waloryzowanych. Oznacza ona, że na merytoryczną uchwałę Sądu Najwyższego przyjdzie poczekać jeśli nie miesiące to lata. Jednak taka decyzja Sądu Najwyższego nie zdziwiła ekspertów. Od dłuższego czasu z Sądu Najwyższego dochodziły sygnały, że problem legalności powołania nowych sędziów może stanowić przeszkodę w podjęciu uchwały.

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów wyjaśniłaby wiele wątpliwości.

Podjęcie przez Sąd Najwyższy uchwały niewątpliwie doprowadziłoby do znacznego przyspieszenia rozstrzygania tych spraw przez Sądy. Aktualnie nie ma wypracowanej jednej linii orzeczniczej. Sądy w całej Polsce muszą samodzielnie oceniać sporne zagadnienia i najwyraźniej przynajmniej na jakiś czas nic się tu nie zmieni. Nie oznacza to jednak, że brak uchwały to cios dla kredytobiorców. Obecna tendencja orzekania pokazuje, że z frankowicze z powodzeniem walczą z bankami i lawinowo wygrywają sprawy sądowe. Wcześniej podjęte uchwały Sądu Najwyższego jak i TSUE pokazują, że warto dochodzić swoich praw przed sądem. Kredytobiorcy mają jednocześnie nadzieję, że oczekiwana uchwała Sądu Najwyższego potwierdzi dotychczasowy sposób orzekania w tych sprawach.

Więcej informacji znajdziesz w naszych pozostałych wpisach:

Źródło zdjęcia: Pixabay.com