Ugoda z mBank ?

Ugoda z mBank ? 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

mBank S.A. nie przewiduje zawierania ugód z frankowiczami.

Stały napływ coraz większej ilości pozwów frankowiczów jest faktem, którego w żaden sposób podważać nie można. Doskonale zdają sobie z tego sprawę banki, które stale szacują koszty związane z całym globalnie liczonym procesem. Chodzi nie tylko o same koszty postępowań, ale przede wszystkim o wyliczenie optymalnej rezerwy finansowej na realizację ewentualnych wyroków. Prognozy dla Banków nie są obiecujące. Stale wzrasta procentowy udział wygranych spraw przez kredytobiorców, a to wynik stanowiska TSUE i Sądu Najwyższego z ostatnich 2 lat. Dlatego część z banków zdecydowała się na wdrożenie programu zawierania ugód z kredytobiorcami.

Na ugody nie decyduje się jednak póki co mBank S.A. Bank potwierdza, że wzrost kosztów ryzyka z tytułu prowadzonych spraw wzrósł w stosunku do ubiegłego roku. Niemniej ugody nie są aktualnie przez organy tej instytucji rozważane. Bank szacuje, że górna granica wpływu nowych pozwów zostanie osiągnięta w 2022 r. i po tym czasie skala ta zmaleje. Jednocześnie decyzja wstrzymująca podyktowana jest oczekiwaniem na ukształtowanie się i stabilizację orzecznictwa w tych sprawach. Przypomnijmy, że aktualnie zdecydowana większość spraw rozstrzygana jest na korzyść frankowiczów. Sądy w przeważającej ilości przypadków stwierdzają nieważność umów kredytów denominowanych oraz indeksowanych. Jest to rezultat najkorzystniejszy dla kredytobiorców.

Faktem jest, iż zarówno banki jak i kredytobiorcy oczekują na rozstrzygnięcia spornych kwestii prawnych przez TSUE. Jednak w ocenie ekspertów kierunek orzekania nie powinien się radykalnie zmienić. Większość wątpliwych zagadnień została już bowiem do tej pory wyjaśniona. Dlatego kredytobiorcy nie powinni czekać z wnoszeniem pozwów. W szczególności decyzja ta nie powinna być uzależniana od stanowisk banków w sprawach zawierania ugód.

Jeśli jesteś kredytobiorcą kredytu waloryzowanego i zastanawiasz się, czy Twoja umowa zawiera klauzule niedozwolone, skontaktuj się z nami. Nasza kancelaria pomoże Ci w ustaleniu, czy przysługuje Ci prawo do domagania się stwierdzenia nieważności takiej umowy lub jej odfrankowienia.

Źródło zdjęcia: Pixabay.com