Zabezpieczenie roszczenia w sprawie przeciwko bankowi

Zabezpieczenie roszczenia w sprawie przeciwko bankowi 1024 682 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Kolejne zabezpieczenie roszczenia frankowicza w procesie przeciwko bankowi.

 W ostatnim czasie nasza Kancelaria zdołała uzyskać dla kolejnego klienta zabezpieczenie w procesie z zakresu roszczeń z kredytów frankowych. Tym razem postanowienie zostało wydane przez Sąd Okręgowy w Suwałkach.

Klient naszej kancelarii zdecydował się dochodzić roszczeń powstałych z tytułu zawartej z Kredyt Bank S.A. umowy kredytu indeksowanego. Z racji, że globalna wartość spłaconych rat przekroczyła wartość pożyczonego kapitału, zdecydowaliśmy się wnieść o zabezpieczenie powództwa. Wniosek obejmował wstrzymanie obowiązku spłacania kredytu na czas postępowania sądowego. Celem wniosku w takiej sytuacji jest uniknięcie dopłacania do kredytu, w którym pożyczony kapitał został już przez kredytobiorcę zapłacony. Sąd uwzględniając wniosek, wstrzymał obowiązek kredytobiorcy spłaty rat kredytowych do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Udzielone zabezpieczenie i co dalej? 

Uzyskanie postanowienia o zabezpieczeniu nie kończy sporu, ale pozwala zapoznać się ze stanowiskiem Sądu już na wczesnym etapie postępowania. W przypadku sporządzenia uzasadnienia takiego postanowienia Sąd z reguły zobowiązany jest potwierdzić, że roszczenie wnioskodawcy zostało uprawdopodobnione. Nie rzadko Sądy już na tym etapie wyrażają swoją wstępna ocenę i pogląd na dany typ sporu. W orzeczeniu podkreśla się zazwyczaj, że uwzględnienie wniosku o udzielenie zabezpieczenia nie przesądza o późniejszym kierunku wyrokowania. Jednakże w praktyce bardzo często strony dowiadują się, w jaki sposób Sąd co do zasady zamierza rozstrzygać określony rodzaj sporu. W przypadku sporów frankowych może zostać potwierdzone, że umowa kredytu już na tym etapie może być uznawana za wadliwą. Bardzo często zdarza się, że już na tym etapie bank proponuje kredytobiorcy zawarcie ugody na atrakcyjnych warunkach.

Co musi zrobić Bank? 

W omawianym przypadku Bank powinien wstrzymać się z naliczaniem wymagalnych rat kredytowych. Kredytobiorca zwolniony jest z obowiązku spłacania rat kredytu co najmniej do prawomocnego zakończenia postępowania. W przypadku wygrania sprawy, gdy uprzednio kapitał kredytu został w całości spłacony, kredytobiorca trwale zwolniony będzie z dalszych płatności na rzecz Banku.

 

Źródło:

Postanowienie Sądu Okręgowego w Suwałkach, Wydział I Cywilny, z dnia 02.09.2021 r., I C 676/21

Źródło zdjęcia: Pixabay.com