Roszczenie banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytu frankowego ? Rzecznik finansowy uznał, że jest to niedopuszczalne i pozwał bank za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych.

Roszczenie banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytu frankowego ? Rzecznik finansowy uznał, że jest to niedopuszczalne i pozwał bank za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych. 480 340 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Rzecznik Finansowy pozwał Raiffeisen Bank International

W ostatnim czasie na naszym blogu pisaliśmy o działaniach banków, które próbują bronić się przed frankowiczami. Raiffeisen Bank, który przegrał spór sądowy z kredytobiorcami kredytu frankowego, pozwał tych kredytobiorców. o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Bank w związku z unieważnieniem umowy przez sąd zażądał, aby klienci zapłacili mu wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z udzielonego kapitału. Co więcej, bank wyliczył wynagrodzenie na poziomie wysoko oprocentowanego kredytu. W naszej ocenie tego rodzaju zabieg służy ominięciu przez bank skutków unieważnienia umowy kredytu.

Powyższą sprawą zajął się Rzecznik Finansowy, który złożył przeciwko bankowi powództwo w związku ze stosowaniem nieuczciwych praktyk rynkowych. Rzecznik Finansowy podkreślił, że kwota zażądana przez bank przewyższa wysokość samą udzielonego kredytu na podstawie nieważnej umowy. Rzecznik Finansowy,  jako podmiot powołany do ochrony interesów klientów banków, posiada uprawnienie do występowania z powództwem przeciwko podmiotom rynku finansowego, ilekroć dochodzi do stosowania przez te podmioty nieuczciwych praktyk rynkowych.

Pozostaje nam zatem oczekiwać na rozstrzygnięcie w tej sprawie. Niewątpliwie może ono przyczynić się do rozwiązania sporu co do tego, czy bankom powinno przysługiwać wynagrodzenie za korzystanie przez klientów z pożyczonych pieniędzy na podstawie unieważnionych umów kredytowych.

 

Źródło zdjęcia: Pixabay.