Zakup nieruchomości przez cudzoziemca

Zakup nieruchomości przez cudzoziemca 960 540 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Z każdym rokiem przybywa transakcji na krajowym rynku nieruchomości, w których kupującymi są cudzoziemcy. Czy każdy cudzoziemiec może kupić nieruchomość w Polsce? Czy zawsze wymagane jest przed sfinalizowaniem transakcji uzyskanie zezwolenia wydawanego przez ministra spraw wewnętrznych i administracji?

Zakup mieszkania przez cudzoziemca KANCELARIA

Z polskich przepisów wynika zasada, iż każdorazowo wymagane jest uzyskanie zezwolenia ministra spraw wewnętrznych i administracji na zakup nieruchomości, nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości czy objęcie udziałów lub akcji w spółkach handlowych, które są właścicielami nieruchomości, jeśli kupujący jest cudzoziemcem. Przepisy wprowadzają jednak dużą liczbę wyjątków, uzależnionych również od tego, jakiego kraju obywatelem jest cudzoziemiec. Takiego zezwolenia nie potrzebują osoby, które są obywatelami Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii czy Szwajcarii.

Zezwolenie na zakup nieruchomości

Obywatele innych krajów niż wymienione w akapicie poprzedzającym, na przykład Ukrainy, mogą co do zasady nabyć lokal, ale w celu zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych bez zezwolenia właściwego ministra. Wyjątkiem jest jednak chociażby zakup nieruchomości nad morzem – także na potrzeby mieszkaniowe – nieruchomości te znajdują się bowiem w strefie nadgranicznej.

Zgoda na zakup nieruchomości przez cudzoziemca

Uzyskanie zezwolenia ministra spraw wewnętrznych możliwe jest po wykazaniu, że

  • nabycie nieruchomości nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego,
  • nie sprzeciwiają się temu względy zdrowia i polityki społecznej
  • zachodzą okoliczności potwierdzające więzi cudzoziemca z Polską.

Promesa na zakup nieruchomości przez cudzoziemca

Możliwe jest także otrzymanie promesy udzielenia zezwolenia na zakup nieruchomości przez cudzoziemca. Promesa taka ważna jest przez jeden rok. Gwarantuje ona zdobycie zezwolenia, jeśli spełnione zostaną warunki określone w jej treści. Jeśli chcesz uzyskać pomoc w zakresie sprzedaży lub zakupu mieszkania przez cudzoziemca skontaktuj się z nami:

Skontaktuj się z nami!

Źródło zdjęcia: Pixabay.com