Co to jest skarga pauliańska?

Co to jest skarga pauliańska? 1024 768 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak
Co to jest skarga pauliańska?

Skarga pauliańska najczęściej kojarzona jest ze środkiem prawnym, który ma prowadzić do kwestionowania darowizny nieruchomości, którą dokonał dłużnik, aby uniemożliwić lub utrudnić egzekucję wierzycielowi. Skojarzenie to jest jak najbardziej słuszne, choć skarga pauliańska może mieć znacznie szersze zastosowanie.

Skarga pauliańska – czym jest?

Skarga pauliańska pozwala sądowi na uznanie za bezskuteczną każdą czynność prawną dokonaną przez dłużnika względem wierzyciela. Oznacza to, że skarga pauliańska nie powoduje np. nieważności umowy darowizny i wyjścia darowizny z majątku obdarowanego. Pozwala jednak dochodzić wierzycielowi jego należność z majątku, którego wyzbył się dłużnik.

Zamierzasz w drodze skargi pauliańskiej odzyskać środki od dłużnika? A może musisz bronić się przed skargą pauliańską?

Skontaktuj się z nami!

Skarga pauliańska – przesłanki

Złożenie skargi pauliańskiej jest możliwe, jeśli:

  1. Dłużnik dokonał czynności prawnej z pokrzywdzeniem wierzyciela – oznacza to, że czynność prawna nie musi wcale dotyczyć nieruchomości, ani nawet nie musi być darowizną – zakwestionowaniu może podlegać też niekorzystna sprzedaż (za cenę poniżej rynkowej),
  2. Czynność prawna doprowadziła do niewypłacalności dłużnika albo pogłębienia stanu niewypłacalności,
  3. Dłużnik dokonał czynności mając wiedzę o tym, że ma wierzycieli,
  4. Dłużnik był świadomy, że wierzyciel zostanie pokrzywdzony, 
  5. Osoba trzecia, która uzyskała korzyść, musi wiedzieć o pokrzywdzeniu wierzyciela i zamiarze dłużnika (jeśli umowa była odpłatna), przy umowie nieodpłatnej decyduje fakt, czy mogła taką wiedzę uzyskać, gdyby uzyskała należytą staranność. 

Istnieje domniemanie, że jeśli korzyść uzyskała osoba pozostająca w bliskich relacjach z dłużnikiem, że wiedziała ona o zamiarze dłużnika.

Skarga pauliańska – termin

Termin na złożenie skargi pauliańskiej wynosi 5 lat licząc od dnia dokonania zakwestionowanej czynności. Po upływie tego terminu wierzyciel nie będzie już mieć możliwości dochodzenia roszczeń od osoby trzeciej.

Kancelaria – skarga pauliańska

Zachęcamy do kontaktu z kancelarią, jeśli zamierzasz w drodze skargi pauliańskiej odzyskać środki od dłużnika, bądź też musisz bronić się przed skargą pauliańską i wykazywać jej niezasadność. Rzetelnie przeanalizujemy Twoją sprawą i poprowadzimy ją przed sądem z najwyższą starannością.

Skontaktuj się z nami!

Źródło zdjęcia: Pixabay.com