Czy można pozwać Getin Noble Bank SA (dalej Getin Bank) pomimo tego, że jest on w stanie upadłości?

Czy można pozwać Getin Noble Bank SA (dalej Getin Bank) pomimo tego, że jest on w stanie upadłości? 1024 681 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

W dzisiejszym wpisie opisujemy, co może zrobić frankowicz, który ma aktywną umowę kredytową we franku lub innej walucie z Getin Bank.W przypadku gdy w Twojej umowie kredytowej we franku/Euro lub innej walucie znajdują się klauzule niedozwolone, tzw. abuzywne, masz prawo do wystąpienia do sądu o ustalenie nieważności umowy kredytowej.

Jak unieważnić umowę kredytową z Getin Bank pomimo upadłości?

Zasadą jest, że frankowicz kierując pozew przeciwko bankowi do sądu może dochodzić dwóch roszczeń. Pierwsze to roszczenie o Ustalenia nieważności umowy kredytowej. Drugie to żądanie  zapłaty kwot, które zapłacił do banku tytułem spłaty kredytu oraz kosztów okołokredytowych. Koszty okołokredytowe to ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, podwyższona marża itp.

W przypadku gdy chodzi o Getin Bank sytuacja wygląda inaczej. Jeśli chcesz pozwać Getin Bank to pozew należy skierować przeciwko syndykowi banku. W pozwie niestety nie masz możliwości dochodzenia zwrotu wpłaconych bankowi kwot, nawet jeśli masz nadpłatę ponad kwotę kapitału kredytu. Jest to konsekwencją ogłoszenia upadłości Getin Bank, jakie zostało dokonane w dniu 20 lipca 2023 roku.
O upadłości orzekł  Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy postanowieniem o  sygn. akt  WA1M/GU/188/2023. Twoje roszczenie o zapłatę może zostać zgłoszone wyłącznie jako zgłoszenie wierzytelności do syndyka (patrz Krok 1 i 3).

Ustalenie nieważności umowy kredytowej w trakcie upadłości Getin Banku krok po kroku:

Krok 1 – Zbierz Dokumentację

Pierwszym krokiem jest zebranie dokumentacji związanej z Twoją umową kredytową. Obejmuje to wszelkie umowy wraz z załącznikami, regulaminami, korespondencję z bankiem, potwierdzenia spłat oraz wszelkie dowody, które mogą potwierdzić Twoje roszczenia.

Krok 2 – wezwij syndyka Getin Bank do dobrowolnego uznania, że Twoja umowa kredytowa jest nieważna

Przed skierowaniem sprawy do sądu konieczne jest wezwanie syndyka do polubownego rozwiązania umowy kredytowej. Jest to warunkiem skutecznego pozwania syndyka do sądu. Pisemne wezwanie należy wysłać na adres syndyka. W wezwaniu trzeba wyznaczyć termin, w którym będziesz oczekiwać odpowiedzi od syndyka.

Ważne! Wytoczone przed ogłoszeniem upadłości powództwo o zapłatę i (lub) ustalenie nieważności umowy kredytowej nie zwalnia z konieczności zgłoszenia wierzytelności
w postępowaniu upadłościowym Getin Noble Bank S.A.

Krok 3 – Zgłoś Swoją Wierzytelność do Syndyka za Pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych

Następnie powinieneś zgłosić swoją wierzytelność z tytułu zwrotu wszystkich świadczeń spełnionych w wykonaniu nieważnej umowy kredytowej do syndyka (art. 236 ust. 1 i nast. prawa upadłościowego). Zgłoszenie wierzytelności jest także niezbędne w sytuacji, gdy pozwałeś Getin Bank o zwrot świadczeń, jeszcze przed ogłoszeniem upadłości banku (sam pozew nie jest wystarczający). O samej procedurze zgłoszenia wierzytelności piszemy w naszym wpisie, który możesz przeczytać tu: https://adwokatgabrysiak.pl/poradnik-frankowicza-getin-noble-bank-sa-jak-zglosic-wierzytelnosc/

Krok 4 – Złożenie Pozwu do Sądu

Jeżeli wiesz, że istnieją podstawy do uznania Twojej umowy kredytowej z Getin Bank za nieważną, a nie wszczynałeś wcześniej postępowania sądowego o zapłatę i (lub) ustalenie nieważności kredytu frankowego to możesz to zrobić nawet, gdy postępowanie upadłościowe nie zostało ukończone.

Jeśli Twoja umowa kredytowa nadal obowiązuje a termin spłaty kredytu nie upłynął to w Twoim interesie jest wystąpienie do sądu o ustalenie nieważności tej umowy. W przypadku ustalenia nieważności prawomocnym wyrokiem sądu syndyk Getin Bank nie będzie mógł dochodzić od Ciebie dalszej spłaty kredytu pomimo tego, że umowa została zawarta na okres czasu, który jeszcze nie upłynął. W pozwie powinieneś wskazać, że żądasz ustalenia, że Twoja umowa kredytowa była nieważna od chwili jej zawarcia.

Jak zaprzestać spłaty rat pomimo postępowania upadłościowego?

W przypadku gdy nadal spłacasz kredyt do Getin Bank w pozwie możesz zamieścić tzw. wniosek o zabezpieczenie tj wniosek o to, aby sąd zakazał bankowi pobierania od Ciebie rat kredytu w trakcie trwania sprawy sądowej. Postanowienie sądu umożliwi Ci legalnie nie płacenie rat a syndykowi Getin Bank zabroni wypowiadania umowy kredytowej z powodu braku płatności.

A co zrobić w sytuacji, gdy już zaprzestałeś spłaty kredytu frankowego a bank podejmuje czynności windykacyjne?

Złożenie pozwu powinno zatrzymać czynności windykacyjne upadłego banku. Wraz z pozwem możliwe jest bowiem złożenie wniosku o zabezpieczenie polegające na tym, że sąd zabroni bankowi pobierania dalszych rat kredytu przez czas procesu. Wniosek o zabezpieczenie możesz złożyć również niezależnie od złożenia pozwu. We wniosku należy szczegółowo opisać dlaczego nie masz obowiązku płacenia rat na rzecz banku.

Podsumowanie

Ustalenie nieważności umowy kredytowej w trakcie upadłości Getin Noble Bank S.A. to proces wymagający specjalistycznej wiedzy i doświadczenia prawniczego. Dlatego też, jeśli chcesz zmierzyć się z syndykiem Getin Bank przed sądem, zawsze zalecamy skonsultowanie się
z adwokatem specjalizującym się w prawie bankowym.

Mamy nadzieję, że ten artykuł był pomocny i pozwolił Ci zrozumieć, jakie kroki można podjąć w przypadku, gdy Twoja umowa kredytowa nadal jest aktywna, a Ty spłacasz raty do Getin Bank lub wstrzymałeś się ze spłatą a bank podjął czynności windykacyjne.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dodatkowej pomocy zapraszamy do kontaktu:

Skontaktuj się z nami!

Źródło zdjęcia: Pixabay.com