Posts By :

Katarzyna Gabrysiak

Koniec z kredytem frankowym w miesiąc po złożeniu pozwu?
Koniec z kredytem frankowym w miesiąc po złożeniu pozwu? 1024 682 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Czy w miesiąc możesz się rozstać z bankiem ? W niektórych mediach pojawiają się informacje o przedłużających się postępowaniach frankowych, które to spowodowane są aktywnością frankowiczów wywołaną korzystnymi orzeczeniami potwierdzającymi…

Koszty zastępstwa procesowego. Jak się ustala ich wysokość
Koszty zastępstwa procesowego. Jak się ustala ich wysokość 1024 682 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

W sprawach, w których jedna lub obie strony procesu reprezentowane są przez zawodowego pełnomocnika, tj. przede wszystkim adwokata lub radcę prawnego, sąd rozstrzyga w przedmiocie kosztów zastępstwa procesowego. Czym są…

Umowa kredytowa z WIBOR a obowiązek informacyjny
Umowa kredytowa z WIBOR a obowiązek informacyjny 1024 682 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Poza opisywanym na łamach bloga problemem związanym z brakiem obiektywnego charakteru stawki WIBOR https://adwokatgabrysiak.pl/umowa-kredytowa-z-wibor-a-obowiazek-informacyjny/https://adwokatgabrysiak.pl/jak-ustalany-jest-wibor-dlaczego-kredytobiorcy-moga-go-kwestionowac/umowy kredytowe, które posługują się tym wskaźnikiem często w bardzo skromny sposób informują kredytobiorcę o charakterze ich…

Reklamacja w sprawie WIBOR
Reklamacja w sprawie WIBOR 1024 682 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Od kiedy coraz głośniej zrobiło się o możliwości kwestionowania postanowień umów kredytowych opartych o WIBOR, część kredytobiorców wszczęła procedurę reklamacyjną wobec zawartych umów. Niestety – wszystkie pozasądowe formy dochodzenia roszczeń…

Jak ustalany jest WIBOR? Dlaczego kredytobiorcy mogą go kwestionować?
Jak ustalany jest WIBOR? Dlaczego kredytobiorcy mogą go kwestionować? 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

WIBOR jest średnią arytmetyczną wielkości oprocentowania, podawaną przez 10 największych banków w Polsce. Banki te są tzw. panelistami, czyli uczestnikami panelu WIBOR. Do określania WIBOR nie uwzględnia się wielkości skrajnych…

Umowa kredytowa z WIBOR a obowiązek informacyjny
Umowa kredytowa z WIBOR a obowiązek informacyjny 1024 547 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Poza opisywanym na łamach bloga problemem związanym z brakiem obiektywnego charakteru stawki WIBOR [linki] umowy kredytowe, które posługują się tym wskaźnikiem często w bardzo skromny sposób informują kredytobiorcę o charakterze…

Podważenie kredytu frankowego na etapie egzekucji
Podważenie kredytu frankowego na etapie egzekucji 1024 682 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Czy na etapie gdy ściga Cię komornik możliwe jest podważenie kredytu frankowego? Tak, TSUE wskazał, że dyrektywa 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich ustanawia obowiązek skutecznego badania potencjalnie…

Wyrok przeciwko mBank SA na pierwszej rozprawie wydany w ciągu 4 miesięcy!
Wyrok przeciwko mBank SA na pierwszej rozprawie wydany w ciągu 4 miesięcy! 767 1024 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

W dniu 14.02.2024 r. po 4 miesiącach procesu Sąd Okręgowy we Wrocławiu, XII Wydział Cywilny wydał wyrok kończący sprawę naszych Klientów w I instancji. Sąd Okręgowy ustalił nieważność umowy z…

Czym jest sankcja kredytu darmowego
Czym jest sankcja kredytu darmowego 1024 420 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Sankcja kredytu darmowego wprowadzona została ustawą o kredycie konsumenckim. Aktualna regulacja ma swoje źródło ma w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/48/WE. Art. 45 ustawy o kredytu konsumenckiej wprowadza…

Prawomocna wygrana z Santander Bank Polska SA. Umowa kredytowa jest nieważna a Bank zapłacił naszemu Klientowi ponad 275.660 PLN
Prawomocna wygrana z Santander Bank Polska SA. Umowa kredytowa jest nieważna a Bank zapłacił naszemu Klientowi ponad 275.660 PLN 645 1024 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

W dniu 22.01.2024 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku wydał wyrok, w którym oddalił w całości apelację Santander Bank Polska SA, jaką złożył on od korzystnego dla kredytobiorcy wyroku Sądu Okręgowego…

  • 1
  • 2