Posts By :

Katarzyna Gabrysiak

Wydziedziczenie – forma i skutki
Wydziedziczenie – forma i skutki 1024 768 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak
Wydziedziczenie forma i skutki

Wydziedziczenie w testamencie ma ten skutek, że osoba wydziedziczona traci prawo do zachowku. W skrócie prawo do zachowku zabezpieczać ma osoby z kręgu spadkobierców ustawowych przed ich wykluczeniem z kręgu…

Kiedy dziedziczy rodzeństwo?
Kiedy dziedziczy rodzeństwo? 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak
Kiedy dziedziczy rodzeństwo?

Rodzeństwo oraz ich zstępni (czyli dzieci i wnuki rodzeństwa) zaliczani są do tzw. drugiej grupy spadkobierców. Jakie są zasady dziedziczenia przez rodzeństwo? Kiedy rodzeństwo znajdzie się w kręgu spadkobierców ustawowych?…

Zachowek – co to jest i komu się należy?
Zachowek – co to jest i komu się należy? 1024 682 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak
Zachowek co to jest i komu sie należy?

Zachowek jest przewidzianą w przepisach kodeksu cywilnego formą ochrony spadkobierców ustawowych, czyli osób najbliższych spadkodawcy. Należny jest w sytuacjach, w których na skutek rozporządzeń majątkiem zawartych w testamencie lub darowizn,…

Czym jest egzekucja z aktu notarialnego?
Czym jest egzekucja z aktu notarialnego? 1024 682 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak
Czym jest egzekucja z aktu notarialnego?

Zawarcie w akcie notarialnym oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego znacznie upraszcza i przyspiesza procedurę dochodzenia roszczeń. Czym jest art. 777 kodeksu postępowania cywilnego i dlaczego warto…

Nabycie spadku przed sądem czy u notariusza?
Nabycie spadku przed sądem czy u notariusza? 1024 772 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Stwierdzenie nabycia spadku może być nie tylko przeprowadzone w sądzie. Z pewnością szybszą metodą jest uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza. O ile jednak sądowa ścieżka postępowania jest dopuszczalna zawsze,…

Biegły w sprawie sądowej
Biegły w sprawie sądowej 1024 1001 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak
Biegły w sprawie sądowej

Rozstrzygnięcie sprawy sądowej może wymagać dopuszczenia przez sąd dowodu z opinii biegłego. Zasadniczo z wiedzy i doświadczenia biegłego sąd powinien skorzystać w każdym postępowaniu, w którym istotne znaczenie mają okoliczności…

Czy umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości musi być sporządzona notarialnie?
Czy umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości musi być sporządzona notarialnie? 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak
Czy umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości musi być sporządzona notarialnie?

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości nie musi być sporządzona przez notariusza. Ważne jednak, żeby została sporządzona na piśmie i regulowała wszystkie istotne warunki transakcji, przede wszystkim zawierała oznaczenie nieruchomości, termin zawarcia…

Czy sąd może rozłożyć należność na raty?
Czy sąd może rozłożyć należność na raty? 1024 768 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak
Czy sąd może rozłożyć należność na raty?

Zasadniczo po uprawomocnieniu się orzeczenia sądowego, na podstawie którego dłużnik ma zapłacić określoną kwotę pieniężną na rzecz wierzyciela, ten drugi może żądać natychmiastowej płatności całej należności. Ewentualne rozłożenie zasądzonej kwoty…

Czy można wycofać się z pozwu zbiorowego?
Czy można wycofać się z pozwu zbiorowego? 1024 731 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak
Czy można wycofać się z pozwu zbiorowego?

W polskim porządku prawnym instytucja pozwu zbiorowego najczęściej nie spełnia swoich założeń. W sprawach frankowych dodatkową wadą pozwu zbiorowego jest fakt, iż ogranicza liczbę roszczeń, których można dochodzić przeciwko bankowi.…

Wstrzymanie płatności rat kredytu złotówkowego w PLN! Postanowienie o zabezpieczeniu powództwa I C 1098/23
Wstrzymanie płatności rat kredytu złotówkowego w PLN! Postanowienie o zabezpieczeniu powództwa I C 1098/23 933 1024 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak
I C 1098/23

W dniu 05.06.2024 r. nasz Klient został przez sąd zwolniony z obowiązku płatności rat kredytu w PLN przez cały czas trwania procesu. Sprawa dotyczy Umowy Nieodnawialnej Pożyczki Hipotecznej w PLN…