Blog

Prawo Holdingowe – jakie zmiany nastąpią w funkcjonowaniu Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Prawo Holdingowe – jakie zmiany nastąpią w funkcjonowaniu Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Kontynuujemy analizę ustawy nowelizującej Kodeks spółek handlowych, potocznie nazywaną prawem holdingowym. Ustawa została już podpisana przez Prezydenta RP i wejdzie w życie niebawem. Wprowadza ona pewne nowości w działaniu Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz pozycją członków tego organu. Protokołowanie posiedzeń Zarządu Zacznijmy od tego, że ustawa wprowadza do Kodeksu spółek handlowych nowy art. 2081. Zakłada on,…

Prawo holdingowe – najnowsze zmiany Kodeksu spółek handlowych oznaczają dla spółek? 
Prawo holdingowe – najnowsze zmiany Kodeksu spółek handlowych oznaczają dla spółek?  1024 603 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

W dniu 9 lutego 2022 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, nazywaną potocznie Prawem holdingowym. Nazwa potoczna wynika z pakietu zmian, który skierowany jest przede wszystkim dla uregulowania stosunków spółek ze sobą powiązanych. Czego więc dotyczą najistotniejsze zmiany? Prawo holdingowe – grupa spółek. Ustawa nowelizująca skupia się…

Pandemiczne spory o czynsz najmu lokali w galeriach handlowych. Najemca może domagać się zmniejszenia wartości czynszu.
Pandemiczne spory o czynsz najmu lokali w galeriach handlowych. Najemca może domagać się zmniejszenia wartości czynszu. 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Zakończył się już rok 2021, ale nie oznacza to, że skończyły się problemy najemców lokali usługowych. W szczególności problemu które związane są z okresem całkowitego lub ograniczonego lockdown’u wprowadzanego kolejnymi rozporządzeniami Rady Ministrów. Chodzi rzecz jasna o ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów przeznaczonych na siłownie i kluby fitness, jak również lokale gastronomiczne. Te dwie branże zostały najmocniej…

Przedwczesność wypowiedzenia umowy kredytu przez bank w okresie uprawniającym kredytobiorcę do złożenia wniosku restrukturyzacyjnego.
Przedwczesność wypowiedzenia umowy kredytu przez bank w okresie uprawniającym kredytobiorcę do złożenia wniosku restrukturyzacyjnego. 1024 705 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Nieterminowe regulowanie zobowiązań kredytowych Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1854) wprowadzono do prawa bankowego procedurę umożliwiającą kredytobiorcom na przeprowadzenie restrukturyzacji kredytu. Taka możliwość istnieje w razie nieterminowego regulowania zobowiązań kredytowych. Zgodnie z tymi przepisami w razie opóźnienia kredytobiorcy bank zobligowany jest przed wypowiedzeniem…

Nieodwołalne pełnomocnictwo dla banku do pobierania środków pieniężnych z rachunku konsumenta – praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów
Nieodwołalne pełnomocnictwo dla banku do pobierania środków pieniężnych z rachunku konsumenta – praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Decyzją nr RWA-61-40/12/ZT  z dnia 06.12.2013 r.  Prezes UOKIK nałożył na Bank BPH S.A. karę pieniężną w wysokości 912.861,00 zł za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Praktyka ta polegała na stosowaniu we wzorcach umów kredytów konsumenckich niedozwolonych postanowień. Chodzi o postanowienia przewidujące, iż konsument – kredytobiorca udziela bankowi nieodwołalnego pełnomocnictwa do pobierania z jego rachunku bankowego…

Umowa rezerwacyjna według nowej ustawy deweloperskiej
Umowa rezerwacyjna według nowej ustawy deweloperskiej 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

W dniu 01.07.2022 r. w życie wejdzie całkowicie nowa ustawa o  ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Ustawa została uchwalona w dniu 20.05.2021 r1. W stosunku do dotychczas obowiązującej ustawy z dnia z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnegoustawodawca wprowadził daleko idące…

Rezygnacja z lokalu deweloperskiego na podstawie nowej ustawy deweloperskiej
Rezygnacja z lokalu deweloperskiego na podstawie nowej ustawy deweloperskiej 1024 664 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Na naszym blogu informowaliśmy o wchodzącej w dniu 01.07.2022 r. nowej ustawie. Chodzi o ustawę o  ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Nowa ustawa deweloperska z założenia ma lepiej chronić nabywców lokali. Ma też i zaostrzać obowiązki dewelopera oraz jego odpowiedzialność w procesie deweloperskim względem kupujących. Ustawa poszerza m.in.…

Skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego w sprawie kredytu bankowego
Skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego w sprawie kredytu bankowego 1024 438 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Kiedy jest to możliwe i jak wnieść skargę nadzwyczajną. Do naszej Kancelarii wpływa dużo zapytań dotyczących zagadnienia, czy po prawomocnym zakończeniu postępowania sądowego w sprawie kredytowej kredytobiorcom przysługują inne prawne środki obrony przeciw roszczeniom banków. Z reguły dotyczy do spraw, w których bank po wypowiedzeniu umowy kredytu dochodzi od kredytobiorcy zapłaty wszystkich kwot postawionych w…

Likwidacja spółdzielni rolniczej
Likwidacja spółdzielni rolniczej 1024 834 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Co zrobić, gdy rolnicza spółdzielnia produkcyjna wyprzedaje majątek i narusza prawa byłych członków? Rolnicze spółdzielnie produkcyjne niegdyś stanowiły realną siłę polskiej gospodarki i skupiały oraz zatrudniały dużą część mieszkańców polskiej wsi. Wraz z upływem lat zauważyć można jednak powolny spadek popularności tego typu zrzeszeń rolników. W wielu przypadkach wynikało to z pogarszających się warunków koniunkturalnych, co…

Bankowe wynagrodzenie za korzystanie z kapitału
Bankowe wynagrodzenie za korzystanie z kapitału 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Bankowe żądania zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z kapitału przez frankowiczów jest bezzasadne. Problematykę wynagrodzenia banku za korzystanie przez kredytobiorców z pożyczonego kapitału poruszaliśmy na naszym blogu kilkukrotnie (linki na końcu artykułu). Dotychczas niezmiennie uważaliśmy, że w sprawach tzw. sporów frankowych banki nie mają żadnych podstaw do żądania od kredytobiorców wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytowego.…