Blog

I C 1098/23
Wstrzymanie płatności rat kredytu złotówkowego w PLN! Postanowienie o zabezpieczeniu powództwa I C 1098/23
Wstrzymanie płatności rat kredytu złotówkowego w PLN! Postanowienie o zabezpieczeniu powództwa I C 1098/23 933 1024 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

W dniu 05.06.2024 r. nasz Klient został przez sąd zwolniony z obowiązku płatności rat kredytu w PLN przez cały czas trwania procesu. Sprawa dotyczy Umowy Nieodnawialnej Pożyczki Hipotecznej w PLN zawartej z Alior Bank SA w dniu 05.02.2014 r. Wskutek pozytywnego rozpoznania wniosku prawników naszej kancelarii Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, wydał postanowienie, mocą którego nakazał…

Elektroniczne postępowanie upominawcze EPU
Elektroniczne postępowanie upominawcze EPU – zalety i wady
Elektroniczne postępowanie upominawcze EPU – zalety i wady 1024 617 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Elektroniczne postępowanie upominawcze jest uproszczoną formą prowadzenia sporów. Wykorzystanie tego rodzaju postępowania ma wiele zalet, ale nie jest też wolne od wad i niedogodności. Jakie są podstawowe zalety i wady elektronicznego postępowania upominawczego? EPU – jakie opłaty? Podstawową przewagą EPU nad postępowaniem zwykłym jest wysokość opłaty sądowej. Wnosząc pozew wnosimy zasadniczo 1/4 takiej opłaty, jaką…

Czy bank może pozwać frankowicza?
Czy bank może pozwać frankowicza?
Czy bank może pozwać frankowicza? 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Banki ostrzegają frankowiczów, iż decydując się na złożenie pozwu w sprawie frankowej narażają się na roszczenia samych banków. Banki korzystają z różnych koncepcji prawnych, na podstawie których próbują dochodzić od kredytobiorców wynagrodzenia czy odsetek kapitałowych za korzystanie z kapitału kredytu. Łączy je jedna wspólna cecha – są nieskuteczne, a frankowicze tak naprawdę w ogóle nie…

Co to jest udział w nieruchomości?
Co to jest udział w nieruchomości? 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Przeglądając ogłoszenia sprzedaży nieruchomości można napotkać atrakcyjne finansowo oferty, które obejmują sprzedaż udziału w nieruchomości. Czym tak naprawdę jest udział w nieruchomości i jakie są ryzyka związane z jego zakupem? Czy po zakupie udziału będzie można zostać wyłącznym właścicielem nieruchomości lub jej części? Udział w nieruchomości – czym jest? Udział w nieruchomości jest formą własności…

Brak adresu a sprawa sądowa
Brak adresu a sprawa sądowa
Brak adresu a sprawa sądowa 1024 700 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Aktualnie obowiązujące przepisy wymagają, ażeby korespondencja sądowa z pozwem lub innym pismem inicjującym postępowanie została doręczona właściwej osobie. Do dnia wejścia w życie nowelizacji z 2019 r. brak odbioru powtórnie awizowanej przesyłki sądowej rodził skutki takie same, jak odbiór pisma przez adresata (tzw. fikcja doręczenia). Obecnie w takim przypadku sąd zobowiąże stronę do doręczenia pisma…

Co powinna zawierać umowa sprzedaży samochodu?
Co powinna zawierać umowa sprzedaży samochodu?
Co powinna zawierać umowa sprzedaży samochodu? 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Umowa zakupu pojazdu należy do najczęstszych umów sporządzanych w formie pisemnej. Chociaż nierzadko ceny sprzedaży pojazdów są znaczne, strony często posiłkują się wzorami umowy dostępnymi w Internecie. Nie zawsze będzie to najlepszym rozwiązaniem. Umowa sprzedaży pojazdu – co zawiera? Umowa sprzedaży samochodu zawiera przede wszystkim oznaczenie stron transakcji – kupującego i sprzedającego oraz przedmiotu umowy.…

Umowa pożyczki
Umowa pożyczki – ustna umowa, forma umowy pożyczki, termin spłaty
Umowa pożyczki – ustna umowa, forma umowy pożyczki, termin spłaty 1024 681 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Nie ma przeszkód, żeby pożyczka (między osobami prywatnymi) została udzielona w formie ustnej. Taki sposób udzielenia pożyczki nie powoduje, że wierzyciel – w przypadku braku spłaty – pozbawiony będzie możliwości dochodzenia należności przed sądem. Forma umowy pożyczki Jeżeli kwota pożyczki przekracza 1000 zł, umowa powinna być zawarta w formie pisemnej. Powyższe nie oznacza, że umowa…

Czy mogę pozwac bank który już nie istnieje
Czy mogę pozwać bank, który już nie istnieje?
Czy mogę pozwać bank, który już nie istnieje? 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Fakt, iż bank, z którym kredytobiorca podpisał umowę kredytu frankowego już nie istnieje, nie przeszkadza w możliwości dochodzenia roszczeń. Bez żadnego problemu można pozwać następcę prawnego banku. Najważniejsze jednak, żeby prawidłowy sposób ustalić właściwy podmiot. Nawet jeśli kredytobiorca już nie spłaca kredytu i tym samym nie wie, jaki bank byłby właściwy do obsługi jego umowy,…

Zasada swobody umów
Co można wpisać w umowę? Zasada swobody umów
Co można wpisać w umowę? Zasada swobody umów 1024 681 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Zasada swobody umów jest jedną z najbardziej znanych reguł wynikających z obowiązujących przepisów. Doznaje jednak ona wielu ograniczeń. Brak znajomości przepisów przy konstruowaniu umowy może doprowadzić do sytuacji, w której jej niektóre postanowienia nie będą skuteczne, bądź też cała umowa może okazać się nieważna. W takich sytuacjach dochodzenie praw przed sądem może okazać się niemożliwe.…

Czy roszczenie może się przedawnić w weekend
Termin przedawnienia, który upływa w dzień wolny od pracy nie ulega przedłużeniu!
Termin przedawnienia, który upływa w dzień wolny od pracy nie ulega przedłużeniu! 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Sąd Najwyższy w podjętej uchwale o sygnaturze III CZP 21/23 uznał, iż termin przedawnienia, który upływa w dzień wolny od pracy nie przedłuży się do pierwszego dnia roboczego, który następuje po tym dniu. Do tej pory orzecznictwo sądowe nie podchodziło do tej kwestii w sposób jednolity. Uchwała ma doniosłe skutki – przekroczenie terminu przedawnienia nawet…