Blog

Co to jest KRS?
Co to jest KRS? 596 340 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Krajowy Rejestr Sądowy (w skrócie KRS) jest rejestrem publicznym zawierającym informację o podmiotach gospodarczych. Zasadniczo obowiązek wpisu do KRS obejmuje znaczną większość przedsiębiorców (i nie tylko), z wyłączeniem tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą jednoosobowo i podlegają wpisowi do ewidencji (CEIDG). KRS jakie spółki Do KRS wpisuje się: spółki osobowe: spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe,…

Co to jest księga wieczysta? I jak zrozumieć co jest w niej opisane.
Co to jest księga wieczysta? I jak zrozumieć co jest w niej opisane. 1024 677 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Analiza księgi wieczystej jest jedną z podstawowych czynności zmierzających do ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Księga wieczysta zawiera między innymi informację o lokalizacji nieruchomości i jej rodzaju, o tym, kto jest właścicielem nieruchomości oraz o ograniczeniach w korzystaniu z nieruchomości. Księga wieczysta – jak wygląda? Księgi wieczyste prowadzone są aktualnie jako rejestr elektroniczny. Księga wieczysta składa…

Unieważnienie kredytu frankowego zaciągniętego „na firmę” Pozew frankowy przedsiębiorcy
Unieważnienie kredytu frankowego zaciągniętego „na firmę” Pozew frankowy przedsiębiorcy 724 1024 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Najczęściej kredytobiorcy, którzy zawarli umowy powiązane z kursem franka szwajcarskiego albo innej waluty obcej, są konsumentami. Oznacza to, że umowę zawarli w celu niezwiązanym z działalnością zarobkową czy zawodową. W przeważającej większości były to kredyty mieszkaniowe oraz związane z budową domu. Jednakże w praktyce zdarza się, że umowa indeksowana kursem CHF czy denominowana do CHF…

Zawarcie umowy najmu mieszkania
Zawarcie umowy najmu mieszkania 150 150 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Jak sprawdzić czy wynajmujący może zawrzeć umowę najmu? Przy zawarciu umowy najmu najemca podpisuje umowę w swoim imieniu bądź też zastępuje go inna osoba, która legitymuje się stosownym pełnomocnictwem uprawniającym do tego rodzaju czynności. Bardziej skomplikowana jest jednak ocena, czy osoba, która podpisująca umowę najmu jako wynajmujący – czyli osoba, której płacony będzie czynsz najmu…

Koniec z kredytem frankowym w miesiąc po złożeniu pozwu?
Koniec z kredytem frankowym w miesiąc po złożeniu pozwu? 1024 682 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Czy w miesiąc możesz się rozstać z bankiem ? W niektórych mediach pojawiają się informacje o przedłużających się postępowaniach frankowych, które to spowodowane są aktywnością frankowiczów wywołaną korzystnymi orzeczeniami potwierdzającymi ich prawa wydanymi przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sądy krajowe. Narracja o długich postępowaniach sądowych sprzyja z kolei aktywności banków w inicjowaniu coraz to…

Koszty zastępstwa procesowego. Jak się ustala ich wysokość
Koszty zastępstwa procesowego. Jak się ustala ich wysokość 1024 682 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

W sprawach, w których jedna lub obie strony procesu reprezentowane są przez zawodowego pełnomocnika, tj. przede wszystkim adwokata lub radcę prawnego, sąd rozstrzyga w przedmiocie kosztów zastępstwa procesowego. Czym są koszty zastępstwa procesowego i jaki mają wpływ na obciążenie finansowe strony przegrywającej postępowanie? Koszty zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych Przepisy kodeksu postępowania cywilnego przewidują zasądzenie…

Umowa kredytowa z WIBOR a obowiązek informacyjny
Umowa kredytowa z WIBOR a obowiązek informacyjny 1024 682 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Poza opisywanym na łamach bloga problemem związanym z brakiem obiektywnego charakteru stawki WIBOR https://adwokatgabrysiak.pl/umowa-kredytowa-z-wibor-a-obowiazek-informacyjny/https://adwokatgabrysiak.pl/jak-ustalany-jest-wibor-dlaczego-kredytobiorcy-moga-go-kwestionowac/umowy kredytowe, które posługują się tym wskaźnikiem często w bardzo skromny sposób informują kredytobiorcę o charakterze ich zobowiązania. Banki zazwyczaj przedstawiają informację o ryzyku zmiennego oprocentowania posiłkując się symulacjami, w których oprocentowanie wzrosło minimalnie – np. mniej niż w ostatnich latach w…

Reklamacja w sprawie WIBOR
Reklamacja w sprawie WIBOR 1024 682 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Od kiedy coraz głośniej zrobiło się o możliwości kwestionowania postanowień umów kredytowych opartych o WIBOR, część kredytobiorców wszczęła procedurę reklamacyjną wobec zawartych umów. Niestety – wszystkie pozasądowe formy dochodzenia roszczeń przeciwko bankom z tego tytułu są skazane na niepowodzenie. Ugoda z bankiem w sprawie WIBOR Pomimo otwartości banków na zawarcie ugód w sprawach frankowych (oczywiście…

Jak ustalany jest WIBOR? Dlaczego kredytobiorcy mogą go kwestionować?
Jak ustalany jest WIBOR? Dlaczego kredytobiorcy mogą go kwestionować? 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

WIBOR jest średnią arytmetyczną wielkości oprocentowania, podawaną przez 10 największych banków w Polsce. Banki te są tzw. panelistami, czyli uczestnikami panelu WIBOR. Do określania WIBOR nie uwzględnia się wielkości skrajnych (najniższych i najwyższych). Tzw. fixing WIBOR polega na tym, że każdego dnia roboczego o godzinie 11:00 banki podają stawki oprocentowania, po jakich gotowe są złożyć…

Umowa kredytowa z WIBOR a obowiązek informacyjny
Umowa kredytowa z WIBOR a obowiązek informacyjny 1024 547 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Poza opisywanym na łamach bloga problemem związanym z brakiem obiektywnego charakteru stawki WIBOR [linki] umowy kredytowe, które posługują się tym wskaźnikiem często w bardzo skromny sposób informują kredytobiorcę o charakterze ich zobowiązania. Banki zazwyczaj przedstawiają informację o ryzyku zmiennego oprocentowania posiłkując się symulacjami, w których oprocentowanie wzrosło minimalnie – np. mniej niż w ostatnich latach…