Blog

Umowa kredytu frankowego musi być zgodna z prawem aby sąd mógł wydać nakaz zapłaty. 
Umowa kredytu frankowego musi być zgodna z prawem aby sąd mógł wydać nakaz zapłaty.  1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Zgodnie z przepisem art. 76 Konstytucji RP Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony określa ustawa. Komentowany stanowi dla Sądów swoisty wymóg czuwania nad bezpieczeństwem konsumentów w sporach z przedsiębiorcami. Dotyczy to także postępowań nakazowych. Specyfika postępowania nakazowego W procedurze…

TSUE kolejny raz staje po stronie Frankowiczów. Komentarz do wyroku z dnia 08.09.2022 r.
TSUE kolejny raz staje po stronie Frankowiczów. Komentarz do wyroku z dnia 08.09.2022 r. 1024 451 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

TSUE trzyma stronę Frankowiczów. W dniu 08.09.2022 r. Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnął kolejne zagadnienia w sprawach kredytów frankowych przedstawione przez Sądy polskie. Przypomnijmy, że pytania dotyczyły m.in. następujących spraw. – czy po stwierdzeniu nieuczciwego charakteru warunku umownego, bez którego umowa nie mogłaby obowiązywać, Sąd może zmodyfikować pozostałą część umowy w drodze wykładni oświadczeń woli stron, aby zapobiec…

Umowa kredytu złotówkowego opartego na WIBOR może być nieważna.
Umowa kredytu złotówkowego opartego na WIBOR może być nieważna. 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Nowy projekt Kancelarii Adwokackiej ATHENA.  Przez ostatnie kilka lat medialnym tematem przewodnim w sprawach sądowych były bezapelacyjnie umowy kredytów frankowych. Aktualnie nie ma wątpliwości, że Frankowicze mają pełne prawo domagać się w sądach stwierdzenia nieważności swoich umów. Okazuje się jednak, że problem nieważności może dotykać także umów kredytów złotówkowych. Mowa o kontrowersjach wokół stawki referencyjnej…

Konsumenci – już pewny zwrot podwyżki marży kredytowej za oczekiwanie na wpis hipoteki
Konsumenci – już pewny zwrot podwyżki marży kredytowej za oczekiwanie na wpis hipoteki 1024 681 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Wygląda na to, że zakończył się wieloletni problem konsumentów obejmujący obowiązek płacenia rat kredytu z podwyższoną marżą. Do niedawna kredytobiorca płacił bankowi wyższe raty odsetkowe przez czas od zawarcia umowy kredytu do wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Parlament przyjął jednak w ostatnim czasie nowelizację ustawy o kredycie hipotecznym, która rozwiązuje problem kredytobiorców. Podwyższona marża pomostowa…

czynsz
Co młodzi ludzie mają począć z długiem czynszowym?
Co młodzi ludzie mają począć z długiem czynszowym? 1024 576 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Kancelaria adwokacka we Wrocławiu prowadzona przez adwokat Katarzynę Gabrysiak regularnie i z licznymi sukcesami prowadzi sprawy dotyczące zapłaty czynszu. Zdarza się, że pozwy o zapłatę zaległości wynikających z czynszu otrzymują pełnoletni ale nie samodzielni uczniowie. Licealiści, uczniowie techników czy szkół zawodowych mogą skutecznie bronić się przed długami czynszowymi. W szczególności, gdy długi w znacznej mierze…

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28.04.2022 r. III CZP 40/22 – co oznacza dla Frankowiczów?
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28.04.2022 r. III CZP 40/22 – co oznacza dla Frankowiczów? 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

W dniu 28.04.2022 r. w sprawie III CZP 40/22 Sąd Najwyższy wydał długo oczekiwaną przez kredytobiorców uchwałę. Odpowiadając na pytanie Sądu Apelacyjnego, Sąd Najwyższy potwierdził korzystną dotychczas dla kredytobiorców linię orzeczniczą. Stwierdzono, iż sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są postanowienia, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego oznaczenia kursu waluty…

Sąd Najwyższy orzekł na korzyść frankowiczów
Sąd Najwyższy orzekł na korzyść frankowiczów 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

W sprawie o sygnaturze akt III CZP 40/22 Sąd Najwyższy wydał uzasadnienie uchwały dotyczącej kredytów frankowych, korzystnej dla kredytobiorców. Sąd Najwyższy uznał za sprzeczne z naturą umowy kredytowej pozostawienie możliwości dowolnej zmiany jej warunków w rękach banku! Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu prowadzona przez adwokat Katarzynę Gabrysiak regularnie i z sukcesami prowadzi spory z bankami. Wiele…

Kolejne wygrane naszych Klientów w sprawach kredytów frankowych.
Kolejne wygrane naszych Klientów w sprawach kredytów frankowych. 1024 769 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Wygrane z bankami o unieważnienie kredytów frankowych. Maj 2022 r. to kolejny bardzo dobry miesiąc dla naszych Klientów, którzy zaciągnęli kredyty waloryzowane do CHF – „kredyty frankowe”. W prowadzonych przez nas sprawach udało się uzyskać w ostatnim czasie kolejne trzy wyroki unieważniające umowy naszych Klientów. Poniżej przedstawiamy krótki opis każdej ze spraw. Umowa kredytu denominowanego…

Wyrok ustalający nieważność umowy kredytu frankowego a wykreślenie hipoteki ustanowionej na nieruchomości.
Wyrok ustalający nieważność umowy kredytu frankowego a wykreślenie hipoteki ustanowionej na nieruchomości. 1024 599 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Nasi klienci będący stronami umów kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty obcej często pytają nas o dalsze procedury. Chodzi o związane z wykreśleniem ustanowionej na rzecz banku hipoteki z działu IV księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości. Czy jest to możliwe na podstawie samego tylko wyroku Sądu oraz czy potrzebna jest do tego zgoda banku? Na te…

Prawo Holdingowe – jakie zmiany nastąpią w funkcjonowaniu Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Prawo Holdingowe – jakie zmiany nastąpią w funkcjonowaniu Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Kontynuujemy analizę ustawy nowelizującej Kodeks spółek handlowych, potocznie nazywaną prawem holdingowym. Ustawa została już podpisana przez Prezydenta RP i wejdzie w życie niebawem. Wprowadza ona pewne nowości w działaniu Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz pozycją członków tego organu. Protokołowanie posiedzeń Zarządu Zacznijmy od tego, że ustawa wprowadza do Kodeksu spółek handlowych nowy art. 2081. Zakłada on,…