Blog

mBank wzywa frankowiczów
mBank wzywa frankowiczów 150 150 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

mBank S.A. wysyła wezwania do zapłaty do frankowiczów.   Ostatnio informowaliśmy o tym, że mBank, w przeciwieństwie do innych banków, nie planuje w najbliższej przyszłości zawierania ugód z frankowiczami. Okazuje się również, że mBank w sporach z frankowiczami zamierza stosować obronę przez atak. Żądanie zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z kapitału mBank S.A. zaczyna wysyłać do kredytobiorców kredytów…

Pozew z weksla w sprawie kredytu frankowego.
Pozew z weksla w sprawie kredytu frankowego. 1024 576 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Pozew z weksla w sprawie kredytu frankowego? Sąd ma obowiązek z urzędu badać treść umowy. Poruszając tematykę kredytów frankowych na naszym blogu, z reguły omawiamy spory zainicjowane przez kredytobiorców. Nie można jednak zapominać, że duża część postępowań sądowych wszczynana jest przez same banki. Dotyczy to sytuacji, w której frankowicze mają problem z regularną spłatą rat…

Odszkodowanie za wady ukryte mieszkania
Odszkodowanie za wady ukryte mieszkania 1024 768 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Zarówno deweloper, jak i sprzedawca mieszkania na rynku wtórnym ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej. Powyższe wynika m.in. z regulacji art. 560 § 1 kc, zgodnie z którym jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni…

Trybunał Sprawiedliwości UE ponownie po stronie Frankowiczów.
Trybunał Sprawiedliwości UE ponownie po stronie Frankowiczów. 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Orzeczenie TSUE odpowiada na ważne pytania w sprawie kredytów frankowych. W dniu 18 listopada 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedział na pytania zadane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie. Przypomnijmy, że Sąd ten zwrócił się o wyjaśnienie dwóch podstawowych wątpliwości. Po pierwsze TSUE miał odpowiedzieć, czy klauzula kursowa w umowie kredytu…

Zawyżona prowizja za udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki.
Zawyżona prowizja za udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki. 1024 681 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

W ostatnim czasie Sąd Najwyższy dwukrotnie wypowiedział się w temacie wadliwości umów kredytowych przewidujących zawyżoną wysokość prowizji za udzielenie kredytu. Co prawda nie jest to pogląd zupełnie nowy, ponieważ stanowi rodzaj podsumowania dotychczasowej praktyki orzeczniczej. Natomiast zajęcie aktualnego stanowiska przez Sąd Najwyższy może mieć realny, korzystny wpływ na sposób orzekania podobnych spraw. Zasady obliczania prowizji …

Koniec stawek LIBOR. W jaki sposób zmieni się oprocentowanie kredytów frankowych?
Koniec stawek LIBOR. W jaki sposób zmieni się oprocentowanie kredytów frankowych? 1024 1024 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

W ostatnim czasie Komisja Europejska informowała o projekcie rozporządzenia w sprawie wyznaczenia zamienników dla stopy LIBOR CHF.  Od 1 stycznia 2022 r. LIBOR CHF będzie zastąpiony przez nowy wskaźnik -SARON, wyliczany przez giełdę szwajcarską. W Polsce wskaźnik LIBOR ma znaczenie przede wszystkim dla kredytobiorców tzw. kredytów frankowych. Oprocentowanie w tych kredytach ustalane jest bowiem na…

Zadośćuczynienie za zerwanie więzi rodzinnej
Zadośćuczynienie za zerwanie więzi rodzinnej 1024 768 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Zadośćuczynienie za zerwanie więzi rodzinnej W dniu 19.09.2021 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego wprowadzająca nowy przepis – art. 4462. Przewiduje on, że w razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny poszkodowanego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za…

Elektroniczne postępowanie upominawcze – koszty
Elektroniczne postępowanie upominawcze – koszty 1024 768 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Zmiana zasad ponoszenia przez pozwanego kosztów w elektronicznym postępowaniu upominawczym. W dniu 09.09.2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Ustawodawca dodał przepis art. 98b, stanowiącego, iż w elektronicznym postępowaniu upominawczym wydatki ponosi Skarb Państwa. Jest to krok w stronę zapewnienia większej ochrony pozwanym. Elektroniczne postępowanie upominawcze – na czym…

Ugoda z mBank ?
Ugoda z mBank ? 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

mBank S.A. nie przewiduje zawierania ugód z frankowiczami. Stały napływ coraz większej ilości pozwów frankowiczów jest faktem, którego w żaden sposób podważać nie można. Doskonale zdają sobie z tego sprawę banki, które stale szacują koszty związane z całym globalnie liczonym procesem. Chodzi nie tylko o same koszty postępowań, ale przede wszystkim o wyliczenie optymalnej rezerwy…

Zabezpieczenie roszczenia w sprawie przeciwko bankowi
Zabezpieczenie roszczenia w sprawie przeciwko bankowi 1024 682 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Kolejne zabezpieczenie roszczenia frankowicza w procesie przeciwko bankowi.  W ostatnim czasie nasza Kancelaria zdołała uzyskać dla kolejnego klienta zabezpieczenie w procesie z zakresu roszczeń z kredytów frankowych. Tym razem postanowienie zostało wydane przez Sąd Okręgowy w Suwałkach. Klient naszej kancelarii zdecydował się dochodzić roszczeń powstałych z tytułu zawartej z Kredyt Bank S.A. umowy kredytu indeksowanego. Z…