Kancelaria Adwokacka Wrocław

Adwokat Katarzyna Gabrysiak

Kancelaria adwokacka ATHENA we Wrocławiu świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorców i osób fizycznych od 2000 roku.

Specjalizujemy się w sprawach:

Sporów z bankami w zakresie kredytów, w tym walutowych (CHF – frankowych, EURO, USD).

  • unieważnienie wypowiedzenia umowy kredytowej,
  • unieważnienie postanowień umowy kredytowej (umowy kredytowe we franku szwajcarskim CHF) i uzyskanie zwrotu nadpłaconych rat.
  • unieważnienie umowy w walucie obcej (umowy o kredyty frankowe w walucie CHF) i doprowadzenie do zakończenia umowy kredytu,

Informacje o kredytach walutowych -“kredyty frankowe” >

Sporów z ubezpieczycielami:

  • dochodzenia odszkodowań za szkody majątkowe, w tym komunikacyjne OC,
  • dochodzenia zadośćuczynienia za szkody na osobie.

Spraw z zakresu nieruchomości:

  • doradztwa w zakresie inwestowania w nieruchomości.
  • pomocy prawnej w zakresie zniesienia współwłasności, podziału nieruchomości itp.

Rozwodów i spadków:

  • rozwody, spadki, unieważnienie testamentu, zachowki,
  • podział majątku po rozwodzie, spadku.

Pełna oferta usług >

Blog

Informacje prawne
Przedwczesność wypowiedzenia umowy kredytu przez bank w okresie uprawniającym kredytobiorcę do złożenia wniosku restrukturyzacyjnego.
Przedwczesność wypowiedzenia umowy kredytu przez bank w okresie uprawniającym kredytobiorcę do złożenia wniosku restrukturyzacyjnego. 1024 705 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Nieterminowe regulowanie zobowiązań kredytowych Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1854) wprowadzono do prawa bankowego procedurę umożliwiającą kredytobiorcom na przeprowadzenie restrukturyzacji kredytu. Taka możliwość istnieje w razie nieterminowego regulowania zobowiązań kredytowych. Zgodnie z tymi przepisami w razie opóźnienia kredytobiorcy bank zobligowany jest przed wypowiedzeniem…

Nieodwołalne pełnomocnictwo dla banku do pobierania środków pieniężnych z rachunku konsumenta – praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów
Nieodwołalne pełnomocnictwo dla banku do pobierania środków pieniężnych z rachunku konsumenta – praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Decyzją nr RWA-61-40/12/ZT  z dnia 06.12.2013 r.  Prezes UOKIK nałożył na Bank BPH S.A. karę pieniężną w wysokości 912.861,00 zł za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Praktyka ta polegała na stosowaniu we wzorcach umów kredytów konsumenckich niedozwolonych postanowień. Chodzi o postanowienia przewidujące, iż konsument – kredytobiorca udziela bankowi nieodwołalnego pełnomocnictwa do pobierania z jego rachunku bankowego…

Umowa rezerwacyjna według nowej ustawy deweloperskiej
Umowa rezerwacyjna według nowej ustawy deweloperskiej 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

W dniu 01.07.2022 r. w życie wejdzie całkowicie nowa ustawa o  ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Ustawa została uchwalona w dniu 20.05.2021 r1. W stosunku do dotychczas obowiązującej ustawy z dnia z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnegoustawodawca wprowadził daleko idące…

Adwokat Wrocław, adwokat Katarzyna Gabrysiak, Kancelaria Adwokacka Wrocław

50-148 Wrocław
ul. Krawiecka 3 lok.4
NIP: 886-185-51-15
REGON: 932266104
Godziny pracy
poniedziałek – 09:00 – 18:00
wtorek – piątek – 09:00 – 17:00
Telefony:
Komórkowy: +48 883 032 032 lub +48 884 032 032
Stacjonarny: +48 71 788 92 92
Email:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Kancelaria Adwokacka ATHENA. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem jest Kancelaria Adwokacka ATHENA.z siedzibą w Krawiecka 3/4, 50-148 Wrocław, Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.